Izolacja dachu
Just another WordPress site

Ze swiata architektury – Instalacja “Fallen Star” w szkole AA DLAB Visiting School

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Architektów The.
Fallen Star.
instalacja jest ostatnim działającym prototypem Szkoły Odwiedzających DLAB, która odbyła się w AA London i AA Hooke Park w dniach 23 lipca-5 sierpnia.
Instalacja jest zbiorem między biomimetyką, interakcją i percepcją, która reprezentuje wymiar interakcji, która ożywia dzieło architektoniczne po prostu w oparciu o opinie użytkowników i potencjał tworzenia dynamicznych doświadczeń przestrzennych stanowiących wyzwanie dla percepcji i czasowości.
Więcej zdjęć, w tym film wideo i ich opis po przerwie.
Począwszy od 2012 roku, DLab został wprowadzony jako seria, w której jeden z najsilniejszych środków nacisku w architekturze, kolorze, będzie się kręcić i istnieć poza obszarem wizualnych kompozycji i wrażeń, stając się wspólnym mianownikiem dla generowania różnorodnych obliczeniowych propozycje.
W 2012 roku firma DLab przyjęła kolor zielony jako odcień znaczenia i konstrukcję dla szeregu rygorystycznych eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu algorytmicznych metodologii projektowania i cyfrowych technik wytwarzania.
Związane z koncepcjami regeneracji, emergencji i wzrostu poprzez swoje szerokie istnienie w przyrodzie, Green służy jako inspiracja do obserwowania naturalnych i biologicznych struktur o różnych skalach, a następnie ich abstrakcji i interpretacji w opracowane propozycje projektów.
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Architektonicznego Formalna gramatyka warsztatów badała warianty obserwowane w procesach naturalnego wzrostu, takie jak system Lindenmayera, teoria fraktalna, systemy dyfuzji reakcji i algorytmy Voronoi.
Jako kolejny poziom zaawansowania projektowania, zespoły projektowe włączyły swoje zielone interpretacje do animowanego statku na żywo, który przekształca propozycje koncepcji z dziedziny cyfrowej w trójwymiarowy świat ludzkiej percepcji i jej iluzji.
Zestaw narzędzi obliczeniowych warsztatów to Processing, Grasshopper i Ipad / Iphone.
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Architektonicznego Warsztaty zostały sformułowane jako proces dwufazowy.
Podczas pierwszej fazy warsztatów w AA London każdy z zespołów studenckich opracował propozycję projektu, badając zasady formacji występujące w przyrodzie w celu opracowania instalacji architektonicznej.
Wyprodukowali swoje propozycje w skali modeli i zaprezentowali je w ostatecznym przeglądzie AA DLAB, który odbył się 31 lipca 2012 r.
W drugiej fazie, zakończonej w AA Hooke Park, wykonano i zmontowano instalację na pełną skalę.
Zespoły studenckie włączyły swoje propozycje projektowe do sfabrykowanej instalacji za pośrednictwem techniki mapowania wideo.
Podczas tego procesu każdy zespół podzielił cyfrowe algorytmy naturalnego wzrostu na określone parametry, którymi można manipulować za pomocą interfejsu IPAD.
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Architektonicznego, zespoły opracowały również własne interfejsy IPAD, które umożliwiają bezpośrednią interakcję między użytkownikiem a instalacją.
Instalacja reaguje na dane wejściowe użytkownika dotyczące dźwięku, wybór algorytmu do działania i manipulację samym algorytmem poprzez zmianę jego parametrów z interfejsu.
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Architektonicznego AA DLAB Dyrektor Programowy: Elif Erdine AA DLAB 2012 Opiekunowie: Elif Erdine, Alexandros Kallegias, Daghan Cam AA DLAB 2012 Studenci: Tarik Alboustani, Maria Brewster, Lyzette Zeno Cortes, Hugo Garcia, Hannah Hobbs, Sylvia Leon, Andrew Liu , Alessio Lombardi, Cristina Nan, William Nemitoff, Antonio Rovira, Eric Williams
[hasła pokrewne: drzwi platinum design, allegro gołębie ozdobne, cegła kratówka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne cegła kratówka drzwi platinum design