Izolacja dachu
Just another WordPress site

Wysokosci skrzynek

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wysokości skrzynek przyjmuje się w granicach 20+45 cm, szerokość żeber 10+15 cm, rozstaw żeber w świetle na ogół do 70 cm. Ten ostatni wymiar zależy od grubości desek, z których wykonane są skrzynki. Jako obciążenie skrzynek przyjmuje się ciężar masy betonowej płyty oraz ciężar człowieka. Grubość desek dna skrzynki wynosi najczęściej 2 cm. Grubość międzyżebrowej górnej płyty żelbetowej powinna być nie mniejsza niż 1112 rozpiętości między żebrami w świetle lub nie mniejsza niż 4 cm. Górną płytę można obliczać przyjmując przybliżoną wartość momentu zamocowania i momentu przęsłowego M = ±ql2/12. Zbrojenie żebra składa się zazwyczaj z dwóch prętów, z których jeden odgięty jest w odległości 1/5 rozpiętości stropu w świetle. Strzemiona rozstawia się zwykle w odległościach nie większych niż 33 cm, a przy szczególnie dużych rozpiętościach i obciążeniach rozstaw uzależnia się od naprężeń ścinających (nie rzadziej jednak niż co 25 cm). Gdy dopuszczalne naprężenia są przekroczone, nadmiar naprężenia przenoszą pręty podłużne (20%) i strzemiona. Jeżeli odległości wypadają mniejsze od 8 cm, należy uwzględnić jeśli jest to możliwe współpracę odgiętego pręta lub też poszerzyć żebra przy podporze. Przy wymiarowaniu przekroju żebra na działanie momentu ujemnego przeważnie nie uwzględniamy współpracy dolnej płyty na ściskanie (zbyt cienka i niepewna ze względu na jakość wykonania). [przypisy: domy prefabrykowane, blaty kuchenne konglomerat, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro