Izolacja dachu
Just another WordPress site

UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ W FORMACH

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ W FORMACH 5.1. Uwagi ogólne Zaopatrzenie form w mieszankę betonową odbywać się może za pomocą różnego rodzaju przenośnych lub przejezdnych zasypników, względnie za o pośrednictwem rozdzielaczy stanowiących urządzenia pozwalające na rozdzielanie i wstępne ułożenie mieszanki betonowej w formie. Zasypnik jest to urządzenie, za pośrednictwem, którego mieszanka betonowa jest tylko wydawana w określonej ilości do formy, rozprowadzenie zaś jej po całej powierzchni formy dokonywane jest z reguły ręcznie. Rozdzielacz jest to o urządzenie, za pośrednictwem którego mieszanka betonowa jest wydawana w określonej ilości do formy, przy czym jest ona jednocześnie rozprowadzana w formie w ten sposób, że pozwala z reguły na całkowite wyeliminowanie jakiejkolwiek dodatkowej pracy ręcznej. W procesie układania mieszanki betonowej w formach istotnym zagadnieniem jest sposób dostarczania tej mieszanki do stanowisk formowania. Ogólnym wymaganiem w tym zakresie jest warunek, aby mieszanka beton owa nie zmieniła swoich właściwości w czasie transportu z betonowni do miejsca jej ułożenia. Chodzi tu o zachowanie stałości konsystencji i jednorodności mieszanki. W tym przypadku decydującą rolę odgrywa liczba przeładunków od momentu wyprodukowania mieszanki betonowej do wsypania jej do formy. Rozpatrując powyższe z tego punktu widzenia, w praktyce można spotkać się z dwoma sposobami rozwiązań, a mianowicie: – zasypniki lub rozdzielacze pobierają mieszankę betonową z betonowni i dostarczają ją do form, – mieszanka betonowa transportowana jest z betonowni różnymi środkami transportu, z których przemieszczana, jest do zasypników lub rozdzielaczy. [patrz też: służebności gruntowe, olx opoczno, cegła kratówka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka olx opoczno służebności gruntowe