Izolacja dachu
Just another WordPress site

Scieki fabryczne, przemyslowe i laboratoryjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Na terenach miejskich właściciele budynków mogą być zwolnieni przez prezydium rady narodowej od obowiązku połączenia domowych urządzeń kanalizacyjnych z kanałem publicznym w przypadku, gdy warunki lokalne uniemożliwiają wykonanie tych połączeń lub koszt wykonania jest zbyt wysoki w stosunku do wartości nieruchomości. Ścieki fabryczne, przemysłowe i laboratoryjne, które ze względu na ich jakość mogłyby szkodliwie oddziaływać na urządzenia kanalizacyjne publiczne, powinny być odpowiednio unieszkodliwione przed wpuszczeniem ich do kanału ulicznego, stosownie do właściwości ścieków. W tym przypadku główny przewód odpływowy z nieruchomości powinien być zaopatrzony przed wlotem do kanału ulicznego w zasuwę, pozwalającą w razie potrzeby wyłączyć całkowicie dopływ ścieków fabrycznych do kanału. Do publicznej sieci kanalizacyjnej powinny być odprowadzane z oddzielnych nieruchomości drogą podziemną: – wszystkie ścieki gospodarcze, – wszelkie ścieki fekalne ludzkie i płynne zwierzęce, jeżeli względy gospodarcze nie wymagają innego ich wykorzystania, – woda z opadów atmosferycznych, jeżeli kanalizacja publiczna jest ogólnospławna, lub też gdy istnieją na danej ulicy odrębne przewody, służące do odprowadzania wód opadowych. [patrz też: nowoczesne małe domy, cegła kratówka, ramki na dyplomy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka nowoczesne małe domy ramki na dyplomy