Izolacja dachu
Just another WordPress site

Mimośród osi słupa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przyjmując mimośród osi słupa Icx według wzoru uzyskuje się równomierny rozkład nacisków pod podstawą stopy. W przypadku zmiennego działania sił poziomych i momentów (w jednym lub w drugim kierunku podstawy) należy tak dobrać mimośród względem środstopy. Znak dodatni dla sił i momentów, liczony względem środka podstawy, przyjęto zgodny z ruchem wskazówek zegara. Mimośród na prawo od środka podstawy stopy jest dodatni. Sprawdzenie obrotu fundamentu przeprowadza się dla stóp fundamentowych z wysoko położonym środkiem ciężkości. Kąt przechylenia nieskończenie sztywnego fundamentu otrzymuje się ze wzoru 12Mu łga— ba3C gdzie C — współczynnik podatności podłoża. Ze względu na niezbyt dokładną znajomość współczynnika podatności podłoża można posługiwać się przybliżonym wzorem łga—Aq 12Es gdzie: Aq — qł—qe — różnica naprężeń krawędziowych pod stopą, Rys. 7-25. Schemat fundamentu sprawdzanego na obrót S mg —1 — moduł podatności podłoża, m — liczba Poissona dla gruntu, kr — współczynnik zależny od stosunku a/b i e/b; dla e/b < 1/3 i a/b zawartego między I i 2; współczynnik kr 4,8; dla a/b — 05 , ; kr == 3,5, a dla a/b. Stosowanie w przypadku stóp fundamentowych wzorów na nośność podloża pod ławami jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy stosunek długości do szerokości stopy jest większy od 5, ponieważ nośność podłoża pod stopami stanowi zagadnienie przestrzenne w teorii mechaniki gruntów. W obecnym stanie wiedzy nie udało się znaleźć wystarczająco poprawnego rozwiązania zagadnienia nośności podłoża pod stopami, z wyjątkiem rozwiązań dla płyt okrągłych, ze względu na występującą tam symetrię. Dla celów praktycznych stosuje się wzory ważne dla ław fundamentowych, przyporządkowując trzem współczynnikom nośności dodatkowe współczynniki poprawkowe ustalone doświadczalnie (laboratoryjnie i in situ), omówione w dalszej części tego punktu. Dla stopy kolistej o promieniu R i zagłębionej vv gruncie na głębokość t uzyskano, w oparciu o teorie stanów granicznych w gruncie, następujący wzór na nośność podłoża spoistego: gdzie współczynniki nośności Nb R, NhR, NCR podaje nomogram. [przypisy: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe segmentowe wymiary lakier do betonu malutek kalisz