Izolacja dachu
Just another WordPress site

Przecięcie się krzywych zużycia

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przecięcie się krzywych zużycia h Pk i odpowiada wielkości hp — 0,5 mm. Przy małym posuwie pz 0,02 mm/ostrze istnieje bardzo krótki okres początkowego intensywnego zużycia hPk, po czym przyrosty stępienia są proporcjonalne do
czasu. Przy tym posuwie również zachodzi po pewnym czasie zrównanie się zużycia w pobliżu środka krawędzi skrawającej h ph i na narożach hpn; przecięcie sie krzywych odpowiada hv — 0,7 mm. Przy dużym posuwie = 0,12 mm/ostrze, krzywa ma przebieg podobny do krzywej zużycia hpn, przy czym wielkości zużycia ostrza na narożach są stale około dwukrotnie większe Ten złożony przebieg tępienia się ostrza można wytłumaczyć wpływem dużej sprężystości tworzyw, która powoduje ugięcie pewnej warstwy materiału przed wyprowadzeniem z niego ostrza. Ugięcie to jest niewątpliwie największe w pobliżu środka krawędzi skrawającej, gdyż materiał skrawany narożami jest sztywniej związany z resztą tworzywa. Wielkości ugięcia rosną w miarę zmniejszania grubości warstwy skrawanej, szczególnie podczas pracy ostrzem przytępionym. Można wyciągnąć wniosek, że zwiększone zużycie ostrza na powierzchni przyłożenia w pobliżu środka krawędzi skrawającej jest związane ze zjawiskiem sprężystego docisku skrawanej warstwy materiału. Zależność trwałości ostrza od prędkości skrawania podczas przecinania fenolowych laminatów tkaninowych o grubości g 10 mm, przy posuwie pz = 0,3 mm/ostrze frezem tarczowym o ostrzach z węglików spiekanych BK6 wg FOCT. Zależność ma postać 6150 TOĄ5,  a w przypadku przecinania fenolowych laminatów tkaninowych o grubości g 10 mm przy posuwie p: — 0,25 mm/ostrze frezem tarczowym o ostrzach ze stali szybkotnących 1360. Ciepło w procesie przecinania J. Darlewski =badał między innymi temperaturę skrawania podczas przecinania płyt z fenolowych laminatów szklanych piłą tarczową jednoostrzową z ostrzem z węglików spiekanych, gatunku H20, otrzymując zależności zestawione W tabl. 11.1. [patrz też: itamati, nowoczesne małe domy, remondis olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: itamati nowoczesne małe domy remondis olsztyn