Izolacja dachu
Just another WordPress site

Podciagi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Podciągi są najczęściej obciążone silami skupionymi. Przy obliczaniu momentów zginających i sił poprzecznych w podciągach obciążonych siłami skupionymi często celowe jest zastąpienie ciężaru własnego podciągu siłami skupionymi przyjętymi na linii działania sił przekazywanych przez żebra. Takie założenie (na korzyść pewności) upraszcza wykonanie obliczeń statycznych. W przypadku żeber o jednakowej rozpiętości przęseł nie uwzględnia się wpływu ciągłości żeber, tj. wzrostu reakcji na podporach pośrednich. Wyjątek stanowią jedynie żebra dwuprzęsłowe, gdyż reakcja na środkowej podporze zbyt daleko odbiega od upraszczającego założenia (do 25010 wartości reakcji belek wolnopodpartych) . Przy projektowaniu wymiarów podciągów bądź obciążonych siłami skupionymi, bądź też w sposób równomierny należy mieć na uwadze, że przekroje podciągów powinny być znacznie większe aniżeli żeber stropów. Zwykle można kierować się następującymi orientacyjnymi wytycznymi: a) wysokość h jednoprzęsłowych podciągów w budownictwie mieszkaniowym wynosi 1/12+1/15 ich rozpiętości teoretycznej, natomiast w podciągach ciągłych wysokość ta może być zmniejszona do 1/14+1117 rozpiętości teoretycznej jednego przęsła; b) w belkach ciągłych, stosowanych w budownictwie przemysłowym, wysokość przekroju wynosi zwykle od 1110 do 1/14 rozpiętości teoretycznej przęsła; c) w silnie obciążonych podciągach międzypiętrowych stropów zakładów przemysłowych i magazynów wysokość h może osiągać znaczną wartość, dochodzącą do l/O a nawet 117 rozpiętości przęsła. Szerokość podciągu wynosi zwykle 0,40+0,50 jego wysokości. Przy bardzo dużych obciążeniach o przekroju podciągu może decydować nie zginanie, wymagające ze względów ekonomicznych od 0,9 do 1,5% zbrojenia, lecz ścinanie. Dlatego też projektowanie należy rozpoczynać od wstępnego obliczenia maksymalnej siły poprzecznej, która będzie podstawą do określenia przekroju. Aby zapobiec powstawaniu nadmiernie szerokich rys w kierunku ukośnym do osi belki, nie należy wykorzystywać dopuszczalnej wartości naprężenia Rr, zwłaszcza że przy projektowaniu zbrojenia w celu przejęcia naprężeń głównych mogą powstać trudności konstrukcyjne. Takie trudności występują w szerokich belkach obciążonych pojedynczymi siłami skupionymi w połowie rozpiętości każdego z przęseł, gdyż wówczas konieczne jest zbrojenie na ścinanie na całej długości przęsła. Jeżeli natomiast w każdym przęśle znajdują się dwie siły skupione, nie zachodzi zwykle potrzeba zb rojenia podciągu na naprężenia główne w odcinku środkowym. [patrz też: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie