Izolacja dachu
Just another WordPress site

obliczanie zbrojenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przy obliczaniu zbrojenia na podporze niekiedy przyjmuje się moment zginający na osi podpory i wysokość konstrukcyjną płyty jak w przęśle. Sposób ten nie jest ścisły i powoduje zwiększenie zbrojenia na podporach, gdyż nie uwzględnia w tym miejscu wysokości konstrukcyjnej wynikającej z ukrytego skosu 1 : 3. Niezależnie od obliczenia przekroju zbrojenia płyty na osi podpory konieczne jest sprawdzenie przekroju wkładek na końcu skosu, gdyż bardzo często moment zginający maleje wolniej niż ramię sił wewnętrznych. W przypadku gdy p> 2 g lub również w przypadku gdy lmin < 0,8 lmax, konieczne jest obliczanie momentów zginających płyt jako belek ciągłych opartych przegubowo na podporach. Przekrój zbrojenia na moment ujemny w przęśle należy przyjmować znacznie większy aniżeli to wynika z wartości Mmin (w połowie rozpiętości przęsła), gdyż moment ujemny wzrasta coraz szybciej w miarę zbliżania się do podpór, dlatego też, praktycznie rzecz biorąc, należy w połowie rozpiętości przęsła (w przypadku p > 2 g) stosować zbrojenie na moment. W przypadku znacznej ,różnicy w rozpiętościach poszczególnych przęseł lub też znacznej różnicy obciążeń poszczególnych przęseł o jednakowych rozpiętościach, w jednym z przęseł może występować wyłącznie moment ujemny. Przy tego rodzaju układzie oraz w przypadku gdy + M1118X < 24 należy stosować zbrojenie na moment dodatni jak dla przęsła obustronnie zamocowanego (+M = 214 qp). Zalecenie to wynika z faktu, e przy obliczaniu momentów zginających nie uwzględniamy sztywności żeber na skręcanie i wpływu oddziaływań sąsiednich przęseł na dane przęsła. [patrz też: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie