Izolacja dachu
Just another WordPress site

Obliczanie stóp z uwzględnieniem przestrzennego charakteru ich pracy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przytoczymy tu obliczanie stóp, których środek ciężkości podstawy pokrywa się z osią słupa. Na stopę działa obciążenie pionowe N i moment M. Rozpatrzono dwa przypadki : 1. Siła osiowa znajduje się w rdzeniu podstawy stopy: e Moment zginający w przedziale O < x 0,5c, przy przyjęciu e e/b, c/b, określa wzór Mx=NbNt, gdzie współczynnik NI podaje nomogram w zależności od e i g. 2. Siła osiowa znajduje się poza rdzeniem podstawy: Dla trójkątnego rozkładu nacisków moment zginający określa wzór IV1—NN1b, gdzie NI odczytuje się z nomogramu, dla e zawartego w granicach od 1/6 do 1/3. Stopę fundamentową należy dodatkowo sprawdzić na trzy podstawowe warunki statyczne. Warunek równowag i momentów, tzn. na możliwość obrotu fundamentu od działania sił zewnętrznych. W zależności od rodzaju gruntu (jego wytrzymałości) obrót fundamentu może nastąpić względem krawędzi (grunty bardzo wytrzymale) lub wzdłuż wytworzonej w gruncie krzywoliniowej (praktycznie walcowej) powierzchni poślizgu (grunty o średniej i malej wytrzymałości) w formie kołyski, w której obrębie znajdujący się grunt może obrócić się jak sztywna tarcza razem z budowlą. Obrotowi przeciwstawiają się siły wewnętrzne w gruncie — tarcie i spójność. Przyjęcie powierzchni odłamu dla fundamentu posadowionego na gruncie. Współczynnik stateczności należy sprawdzić dla trzech walcowych powierzchni poślizgu o środkach obrotu położonych w punktach 01, 02 i 03. Punkt 03 położony jest w miejscu przecięcia wypadkowej wszystkich sił działających na fundament, wraz z ciężarem gruntu objętego daną powierzchnią odłamu z osią symetrii fundamentu. [hasła pokrewne: ramki na dyplomy,  cegła kratówka, zsp kliniska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka ramki na dyplomy zsp kliniska