Izolacja dachu
Just another WordPress site

Obciążenie pionowe lub nachylone

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Obciążenie pionowe mimośrodowe dla ław fundamentowych określa wzór Meyerhoja przyjmujący zredukowaną (zastępczą) szerokość ławy. Nośność graniczna na jednostkę długości wynosi QFb qgr=b Wprowadzając do powyższego wzoru rzeczywistą szerokość b otrzymuje się = b qgr. Stąd nośność graniczna dla = 0,17 współczynnik wpływu podstawy Nb osiąga połowę swej wartości normalnej, podczas gdy współczynniki Nh i Nc zachowują jeszcze około 700/0 swej wartości dla obciążenia osiowego, Dla stóp fundamentowych można posługiwać się wzorem  zastępując b i a, gdzie: ex i e y — mimośrody w kierunku szerokości i długości stopy. Dla fundamentów ławowych obciążonych ukośnie i mimośrodowo zagadnienie nośności podłoża znacznie się komplikuje, w szczególności jeśli chodzi o określenie współczynnika wpływu podstawy Nb dodatkowo jako funkcji kąta b. W ogólnym przypadku istnieją cztery możliwe przypadki obciążenia ukośnego i mimośrodowego. Układ a i b jest taki sam jak układ c i d. Stąd wypływa konwencja przyjętych znaków: — nachylenie wypadkowej nośności Q oznaczone przez b jest zawsze dodatnie, co sprowadza się do rozpatrzenia tylko dwóch przypadków a i c, — mimośród e jest dodatni, jeżeli składowa pozioma siły Q skierowana jest do osi fundamentu (przypadek a i b); mimośród e jest ujemny, jeżeli składowa pozioma siły Q skierowana jest od osi fundamentu (przypadek c i d). Nośność spoistego podłoża co + 0) pod ławą fundamentową, określoną w oparciu o stany graniczne dla obciążenia ukośnego i mimośrodowego, można wyrazić wzorem qgr, gdzie: a — długość fundamentu, m, [więcej w: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ile kosztuje malowanie ścian pod lasem