Izolacja dachu
Just another WordPress site

Jezeli fundament zaglebiony jest w

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli fundament zagłębiony jest w gruncie, domniemaną powierzchnie odłamu przyjmuje się również jako walcową, przechodzącą przez dolne krawędzie budowli oraz punkty przecięcia ścian budowli z poziomem gruntu. Współczynnik stateczności wyznacza się dla każdej z przyjętych powierzchni poślizgu jako stosunek momentów utrzymujących budowlę w pierwotnym położeniu do momentów dążących do wywrócenia budowli. Momenty wyznacza się względem przyjętego środka powierzchni odłamu. Współczynnik stateczności określa wzór, gdzie c(r) spójność gruntu. Przyjmuje się, że współczynnik stateczności obliczony ze wzoru =powinien być większy od 2. Przedstawione sprawdzenie stateczności fundamentu na obrót nie jest konieczne, jeżeli sztywne połączenie konstrukcji z fundamentem lub innymi elementami budowli uniemożliwiają obrót fundamentu. Rozpatrywany warunek stateczności ma największe znaczenie dla fundamentów budowli wolno stojących, jak fundamenty kominów fabrycznych, przyczółków mostowych, budynków posadowionych na płycie, murów oporowych, nabrzeży itp. Warunek równowag i sił poziomych. Składowa pozioma H wypadkowej wszystkich czynnych sił zewnętrznych działających na fundament dąży do jego przesunięcia. Przesuniecie może nastąpić dwóch płaszczyznach: 1) w spoinie I—I między podstawą fundamentu a gruntem, 2) w obrębie gruntu II—II tuż pod podstawą fundamentu. Drugi przypadek zachodzi na ogół w gruntach spoistych. Warunek stateczności wymaga, aby opór tarcia o podstawę fundamentu i przyczepność gruntu do podstawy lub opór tarcia wewnętrznego gruntu i jego spójności były przynajmniej 1,5 razy większe od siły H. Współczynnik stateczności oblicza się według wzorów: — dla przypadku 1 Nf+bc> 1,5— dla przypadku 2 gdzie: N — składowa normalna sił czynnych wraz z ciężarem budowli; opór tarcia T Nf, f — współczynnik tarcia (f = łg b, gdzie b stanowi kąt tarcia gruntu o podstawę),  — przyczepność gruntu do podstawy fundamentu, — spójność, kąt tarcia wewnętrznego gruntu. [podobne: ramki na dyplomy,  cegła kratówka, zsp kliniska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka ramki na dyplomy zsp kliniska