Izolacja dachu
Just another WordPress site

Do kanalizacji moga byc odprowadzane wszystkie scieki z budynków oraz wody opadowe z dachów

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Do kanalizacji mogą być odprowadzane wszystkie ścieki z budynków oraz wody opadowe z dachów, podwórzy (kanalizacja ogólnospławna) lub też tylko ścieki z budynków bez wód opadowych (kanalizacja rozdzielcza). Uliczna sieć kanalizacyjna składa się z 3 grup kanałów: – kolektorów, które odprowadzają ścieki z poszczególnych dzielnic miasta do oczyszczalni ścieków i dalej do odbiorników, – kanałów roboczych (pierwszego rzędu, drugiego, trzeciego itd. ), które odprowadzają ścieki z poszczególnych ulic do kolektorów, – przewodów kanalizacyjnych . łączących budynki z siecią uliczną kanałów (przykanaliki). IV kl. [patrz też: asmen zator, itamati, malutek kalisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator itamati malutek kalisz