Izolacja dachu
Just another WordPress site

Ścięcie stopy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dla stopy przyjmuje się, że ścięcie może nastąpić w płaszczyznach nachylonych do poziomu w stosunku 2 : 1. Naprężenia ścinające w płaszczyźnie ścięcia określa wzór. Stopa fundamentowa słupów prefabrykowanych N — q (c + ts)2 [7-83] gdzie Cl — nacisk jednostkowy w gruncie pod stopą. W przypadku działania na stopę momentu zginającego dochodzi jeszcze działanie siły poziomej określonej równaniem S Siła pozioma powoduje zginanie pionowych ścianek stopy w płaszczyźnie poziomej oraz rozciąganie tych ścianek. Naprężenia rozciągające przenosi zbrojenie złożone z prętów prostych lub okrągłych, obliczonych na działanie siły H/2. Wskutek docisku słupa do ścianek stopy wystąp: zginanie tych ścianek. Należy tu przewidzieć odpowiednie zbrojenie na zginanie oraz zagęścić strzemiona ze względu na ścinanie ścianki. Przy projektowaniu fundamentów pod słupy prefabrykowane należy pamiętać, że głębokość wpuszczenia słupa w stopę powinna być równa co najmniej długości większego boku słupa. Grubość dna powinna być nie mniejsza niż 20 cm, grubość ścianek 20+25 cm. Szczelina między słupem a ścianką stopy powinna wynosić co najmniej 8 cm, aby można było ją swobodnie wypełnić betonem. W budynkach szkieletowo-plytowych, w których obciążenia przenoszą się przez elementy ścienne w postaci ram zamkniętych, stanowiących slupy i żebra, można zastosować stopy prefabrykowane. Układa się je pod każdym slupem szkieletu. Dwa rodzaje prefabrykowanych stóp fundamentowych. Wykonuje się je jako elementy monolityczne lub jako składane z mniejszych elementów. Można je stosować również do parterowych hal przemysłowych. [więcej w: domy prefabrykowane, blaty kuchenne konglomerat, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro