Izolacja dachu
Just another WordPress site

Wymiary stopy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla danej wartości L i m odczytuje się odpowiadającą wartość O. Wymiary stopy określają wzory. Wysokość stóp obciążonych mimośrodowo określa się podobnie jak wysokość stóp obciążonych osiowo. Wysokość ekonomiczną określa wzór, gdzie: e — mimośród obliczony dla siły R N+G (G — ciężar fundamentu), z — dla zastępczej wartości naprężeń w gruncie obliczonej według wzoru R. Obliczanie stóp według metody wydzielonych wsporników trapezowych. Zbrojenie dolne stopy oblicza się jak dla stóp osiowo ściskanych wyznaczając moment zginający względem krawędzi słupa, wywołany oddziaływaniem gruntu (bez ciężaru stopy), dla czterech wydzielonych trapezów rzutu stopy. W celu ułatwienia obliczenia momentów zginających, przyjmuje się w przybliżeniu, że oddziaływanie gruntu jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni rzutu. Wielkość oznaczona kreską poziomą, np. 02 oznacza, że odnosi się ona do obliczeń bez uwzględnienia ciężaru własnego fundamentu G Dla kierunku równoległego do a (trapez CDEF) rozkład nacisków określa wzór q2 ba Dla kierunku równoległego do b, tzn. w płaszczyźnie działania momentu M (trapez ABCD) _ q2+qc [7-74] 1 gdzie oc działa na krawędzi słupa. Dla trapezu ABCD, przy e b/6, wzór ma postać gdzie v — odległość osi obojętnej od naroża lub krawędzi, w których występują maksymalne naciski. Znając oddziaływanie gruntu na stopę można obliczyć momenty zginające. Dla trapezu ABCD qf2 M—Fqet = (2a+d). W przypadku przesunięcia środka stopy o wielkość e (e 2 moment zginający wynosi (b — c 4 2e)2 (2a-}-d) M 24 282 Naprężenia Ścinające w przekroju C—B wyznaczyć można ze wzoru Q — M łga (d-ł-I) (ťop 2tn) gdzie: łg a — stosunek wysokości stopy do wysięgu obliczanego wspornika, siła poprzeczna w przekroju C—D d) (b—c-ł- 2) [podobne: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ile kosztuje malowanie ścian pod lasem