Izolacja dachu
Just another WordPress site

Budownictwo i architektura : 5 powodów, dla których architekci powinni być wolontariuszami, aby budować za granicą

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Timothy Hursley Patrick McLoughlin jest jednym z dwóch założycieli Build Abroad, organizacji wolontariackiej, która oferuje usługi architektoniczne i budowlane krajom rozwijającym się. W tym artykule, oryginalnie opublikowanym na Archi-Ninja, McLoughlin podziela pięć powodów, dla których architekci powinni angażować się w takie organizacje jak jego. Wiele firm architektonicznych współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aby pomóc w rozwoju krajów. A.gor.a Architekci na przykład obecnie projektują i budują nową przychodnię, która zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną birmańskim uchodźcom i migrantom. Auburn University Rural Studio współpracuje z architektami i studentami, aby budować domy w społecznościach wiejskich, inicjując działania społeczności, współpracę i zrównoważony rozwój. Wiele organizacji ułatwia także wolontariat budowlany. Architektura dla ludzkości zapewnia usługi w zakresie architektury, planowania i zarządzania projektami w zakresie rekonstrukcji katastrof. Architekci bez Granic to globalna operacja, która zapewnia ekologicznie wrażliwe i odpowiednie kulturowo wsparcie projektowe dla potrzebujących społeczności. W ciągu ostatniej dekady wolontariat za granicą stał się coraz bardziej popularną i ważną częścią architektury i budownictwa. Wolontariat za granicą stwarza krótkoterminowe i długoterminowe możliwości poznania nowej kultury, a jednocześnie oddania społeczności. Wolontariat budowlany może potencjalnie wywierać trwały wpływ na dotkniętą społeczność. Patrick McLoughlin, współzałożyciel firmy Build Abroad, opisuje następujące korzyści i sposób, w jaki możesz pomóc w zmianie: dzięki uprzejmości A.gor.a Architekci i Auburn University Rural Studio 1. Konstrukcja zapewnia trwały efekt fizyczny: budowa domu lub szkoły dla społeczności potrzebującej namacalnego przedstawienia rozwoju. W przeciwieństwie do innych form wolontariatu, możesz zobaczyć i doświadczyć fizycznej różnicy długo po zakończeniu podróży wolontariatu. Budownictwo zachęca do zaangażowania społeczności: Projekty budowlane często zachęcają do aktywnego uczestnictwa w społeczności. Podczas wolontariatu rolą architekta jest ułatwianie rozwoju wewnątrz społeczności, przełamywanie pojęcia wizjonerskiego architekta . Jedna z moich ulubionych organizacji, Hug It Forward, stworzyła szkoły w Gwatemali z przetworzonych plastikowych butelek. Członkowie społeczności, w tym dzieci, pracują, aby oczyścić ulice, zbierając tysiące butelek. Butelki są następnie wykorzystywane jako materiał konstrukcyjny. Dzięki uprzejmości Architecture for Humanity i Architekci bez Granic 3. Projekty budowlane będą służyć społeczności przez lata: w 2008 roku zbudowałem szkołę w Ghanie na Uniwersytecie w Miami. Był to 6-tygodniowy program projektowania i budowania architektury. Ta satysfakcjonująca przygoda zainspirowała mnie do stworzenia Build Abroad. Chociaż nie byłem z powrotem w Ghanie od czasu projektu budowlanego, wiem, że praca, którą wykonałem, nadal służy społeczności. Od czasu wybudowania szkoły 6 lat uczniów szkół podstawowych przechodziło przez klasę. Dzięki uprzejmości Hug It Forward 4. Konstrukcja może mieć wpływ na środowisko: Jedną z największych organizacji zajmujących się projektowaniem humanitarnym w architekturze jest architektura dla ludzkości, która opracowuje projekty odpowiedzialne społecznie i środowiskowo. Włączenie materiałów lokalnych jest jedną z najbardziej zrównoważonych rzeczy, które można zrobić podczas budowy za granicą. Building Trust International to także organizacja non-profit, która organizuje konkursy, których celem jest zbadanie, w jaki sposób architektura i budowa mogą służyć potrzebującym społecznościom. Dzięki uprzejmości Building Trust International 5. Budowa może bezpośrednio pomóc innym możliwościom usług: każdy projekt budowlany służy celowi; nowa szkoła służy klasie do nauki. Nowy dom daje schronienie pracownikowi w społeczności. Nowy budynek medyczny zapewnia miejsce dla ludzi, którym należy się zająć. Dziękuję Patrickowi McLoughlinowi za udzielenie rady. Build Abroad został stworzony w 2010 roku przez dwóch przyjaciół (Patrick McLoughlin i Chad Johnson), którzy spotkali się w szkole architektury, chcąc znaleźć sposób służenia w krajach rozwijających się, oferując swoje usługi budowlane i architektoniczne. Dziś Build Abroad przekształciło się w organizację wolontariuszy, współpracując z lokalnymi społecznościami, aby świadczyć świadome usługi budowlane. Build Abroad to organizacja oferująca wolontariat prac budowlanych w Peru, Gwatemali i Kostaryce. Sprawdź swoją stronę internetową, aby się zarejestrować. Wyjazdy dla wolontariuszy są przystępne i będą miały trwały wpływ na kraj rozwijający się! Planuję się zgłosić na ochotnika w 2015 roku i bardzo chciałbym was tam zobaczyć! Dzięki uprzejmości Hug It Forward
[patrz też: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie, remondis olsztyn, lakier do betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie lakier do betonu remondis olsztyn