Izolacja dachu
Just another WordPress site

Dobór podziałki ostrzy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Bardzo ważny jest dobór podziałki ostrzy. Obowiązuje tu ta sama zasada, co w przypadku przecinania piłą tarczową — co najmniej dwa ostrza piły powinny jednocześnie skrawać, z tym że należy dobierać raczej większe podziałki, o ile sztywność układu obrabiarka-narzędzie-przedmiot na to pozwala. Według niektórych autorów; przy dużych prędkościach skrawania, stosowanych w przypadku przecinania tworzyw sztucznych, są dopuszczalne odstępstwa od tej zasady. Przecinanie ścierne Przecinanie materiałów ściernicami o grubości w zakresie 0,25+6 mm nazywa się umownie przecinaniem ściernym. Do zalet tego rodzaju przecinania należą przede wszystkim: — możliwość przecinania tworzyw trudnoskrawalnych, krótki czas przecinania, — bardzo mały odpad materiału przecinanego, co jest szczególnie ważne dla drogich materiałów importowanych, — stosunkowo płytko sięgające zmiany strukturalne materiału przecinanego w miejscu przecinania, — duża dokładność przecinania, — gładka powierzchnia przecięcia, prosta konstrukcja i obsługa przecinarki. Do wad przecinania ściernego zalicza się: duże zużycie ściernic — dość duży pobór mocy dotyczy tylko ściernic elastycznych, — powstawanie podczas przecinania nieprzyjemnych efektów ubocznych a to: pyłu i woni, zwłaszcza podczas stosowania ściernic o spoiwie gumowym. Przecinanie ścierne może odbywać się ściernicami elastycznymi lub nieelastycznymi. Sciernice nieelastyczne mogą być tarczowe lub taśmowe, natomiast Ściernice elastyczne — tylko tarczowe. Sciernice elastyczne. Ściernice elastyczne do przecinania określają następujące cechy: 1) rodzaj ścierniwa (materiału ziarn), 2) rodzaj spoiwa, 3) struktura, 4) ziarnistość, 5) twardość, 6) kształt i rozmiar. Scierniwo to najczęściej elektrorund lub karborund oraz diament. Spoiwo elastyczne to spoiwo gumowe lub spoiwo na bazie żywic syntetycznych. W kraju wytwarza się ściernice na bazie żywicy fenolowoformaldehydowej (fenolowej). Przyjęto bliżej określać ściernice elastyczne od nazwy spoiwa. Rozróżnia sie więc ściernice gumowe i fenolowe (niesłusznie nazywane bekelitowymi). Ze względu na wymaganą dużą elastyczność i wytrzymałość spoiwa oraz odporność na uderzenia, przy bardzo małych grubościach ściernic, spoiwo ceramiczne nie znalazło w nich zupełnie zastosowania. [więcej w: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ile kosztuje malowanie ścian pod lasem