Izolacja dachu
Just another WordPress site

Grubość warstwy skrawanej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Grubość warstwy skrawanej a oblicza się według wzoru: sinrpa + sinȚ2 [mm]. Skrajne grubości warstwy skrawanej amat i amin odpowiadają kątom obrotu i pe. Wielkości tych kątów można wyznaczyć z wzorów: = arc cos I, arc cos 1 gdzie: D — średnica piły w mm, g — grubość przecinanego przedmiotu w mm, e — maksymalna wielkość wybiegu ostrza piły poza przedmiot przecinany, mierzona w kierunku prostopadłym do powierzchni przedmiotu w mm, — kąt obrotu ostrza w rd. Wzory wyprowadzone zostały dla pewnych warunków zastępczych, błąd który popełnia się stosując je do określania temperatury przecinania piłą jednoostrzową z węglików H20, wynosi ok. Podczas przecinania piłami tarczowymi wieloostrzowymi, należy spodziewać się nieco wyższych temperatur, gdyż następuje wówczas bardziej intensywne wydzielanie się ciepła skrawania, co utrudnia jego odprowadzenie zarówno przez materiał obrabiany, jak i narzędzie. Powoduje to w efekcie zwiększoną akumulację ciepła i podwyższa temperaturę ostrza. Z porównania wykładników potęgowych wynika, że największy wpływ na temperaturę skrawania wywiera w zakresie v 200 m/min prędkość skrawania, zaś przy v > 200 m/min grubość g przedmiotu przecinanego. Najmniejszy wpływ wywiera grubość i szerokość warstwy skrawanej. Wpływ ten nie jest jednakowy w całym zakresie stosowanych grubości i szerokości warstwy skrawanej, na przykład dla małych wartości a < 0,04 mm wpływ ten jest stosunkowo duży, natomiast dla większych wartości a — mniejszy. W miarę zwiększania się grubości przecinanego materiału, przyrosty temperatury skrawania stają sie coraz mniejsze. Piły tarczowe Piły tarczowe mogą być wykonane ze stali narzędziowej węglowej, szybkotnącej lub mogą mieć ostrza z węglików spiekanych. W polskim przemyśle można spotkać przypadki przecinania tworzyw sztucznych piłami przeznaczonymi do przecinania drewna. Jest to spowodowane najprawdopodobniej tym, że narzędzia te są najłatwiej dostępne w handlu. [podobne: itamati, nowoczesne małe domy, remondis olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: itamati nowoczesne małe domy remondis olsztyn