Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zużycie ostrzy na powierzchni natarcia

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zużycie ostrzy na powierzchni natarcia praktycznie nie występuje, można jedynie zaobserwować nieznaczne zaokrąglenie krawędzi skrawającej rzędu e 0,02+0,03 mm. Ponadto krawędź skrawająca, obserwowana od strony powierzchni natarcia, traci swój kształt na skutek starcia powierzchni przyłożenia. Wykresy zużycia ostrza z węglików spiekanych H20 piły tarczowej jednoostrzowej podczas przecinania fenolowych laminatów szklanych : a) p, — 0,01 mm/ostrze, b) p: = 0,02 mm,rostrze, C) Ilz —0,12 mm/ostrze; v 1190 m/min, g 23 mm — zużycie na narożach, hpk — zużycie w pobliżu środka krawędzi skrawającej. Linie ciągłe wykreślono dla jednej piły, ą linie przerywane dla drugiej piły. Przesunięcie krawędzi skrawającej o wielkość hr, którą, dla przypadku 0, można obliczyć ze wzoru: hr hp • łga. Miejscami, które najbardziej się zużywają, są najczęściej naroża ostrzy, co można tłumaczyć najgorszymi warunkami odprowadzania ciepła i tarciem pomocniczych powierzchni przyłożenia o materiał skrawany. Gdy przecina się tworzywo na części, z których jedna ma niedużą szerokość, to zużycie na obu narożach ostrzy nie będzie jednakowe, a zwykle będzie większe na narożu od strony zamocowania materiału. Natomiast w przypadku przecinania na części o dostatecznej szerokości (zwykle większej niż 20 mm), zużycie jest symetryczne. Wyniki badań zużycia ostrza z węglików spiekanych H20 piły tarczowej jednoostrzowej podczas przecinania fenolowych laminatów szklanych. Z wykresów wynika, że przebieg w czasie zużycia ostrza na narożach hun ma podobny wygląd, niezależnie od wielkości posuwu. W zakresie warunków przeprowadzonych badań zużycie ostrza piły nie ma okresu końcowego intensywnego stępienia. Krzywe zużycia nie wykazują przegięcia nawet po długim okresie pracy ostrza rzędu laminatów szklanych, przy bardzo małym posuwie p, — 0,01 mm/ostrze, zużycie w pobliżu środka szerokości krawędzi skrawającej hu, rośnie stale proporcjonalnie do czasu, przekraczając po pewnym okresie wielkość zużycia na narożu hpn. [podobne: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe segmentowe wymiary lakier do betonu malutek kalisz