Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zunifikowana teoria architektury: Rozdział 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Dessau Bauhaus / Walter Gropius. Czytamy z niepokojem o zdjęciach i praktykach Bauhausu wprowadzonych do edukacji architektonicznej krajów rozwijających się, a prasa ogłasza je jako postępowe ruchy, nie zdając sobie sprawy, jakie niebezpieczeństwo stanowi dla tradycji tego kraju . Obraz. Thomas Lewandovski Będziemy publikować Nikosa Salingarosa. książka, Unified Architectural Theory, w serii rat, dzięki czemu jest cyfrowo, swobodnie dostępna dla studentów i architektów na całym świecie. W poniższym rozdziale omówiono fobię naszego społeczeństwa wobec naturalnych, lokalnych form – naszej. Ecofobii. - i potrzeba dyscypliny architektury, aby przeciwstawić się temu lękowi, przyjmując bardziej naukowo rygorystyczną, intelektualną strukturę. Jeśli za nimi tęskniliście, koniecznie przeczytajcie poprzednie odcinki tutaj. XXI wiek rozpoczął się od kontynuacji, a może nawet intensyfikacji, najgorszych uprzedzeń, jakie pojawiły się w dwudziestym. Te uprzedzenia obejmują pogardę dla tradycyjnych kultur i wszystko, co łączy człowieka z jego lokalną historią. Podobnie, większość budownictwa i planowania dziś przestrzega niepisanych zasad, które nie mają empirycznego fundamentu, opierają się wyłącznie na wizualnych / ideologicznych konstrukcjach z początku XX wieku. Współczesny projekt unika jakiegokolwiek kryterium jakości, które opiera się na ewoluującym precedensie i tradycji z poprzedniej epoki, i uważa, że ta odmowa jest wielką zaletą. W ten sposób architekci i urbanistki w końcu przestrzegają uproszczonych kryteriów projektowania, odrzucając wszelkie poczucie piękna, które łączy ludzi z ich ziemią, tradycją i kulturą. Termin. Ekofobia. odnosi się do nieuzasadnionej, ale głęboko uwarunkowanej reakcji na naturalne formy. Został również użyty w psychologii klinicznej do oznaczenia fobii przeciwko swojemu mieszkaniu, ale to konkretne zastosowanie wydaje się być przestarzałe. Uważamy jednak, że te dwa pojęcia – ekofobia. i. oikofobia. w wielu przypadkach mogą być używane zamiennie. (Językowo, grecki korzeń dla domu można zapisać jako ekos lub oikos). Ideologia i reklama Filozof Roger Scruton ukuł termin pokrewny. Oikofobia. oznaczać nieuzasadnioną nienawiść do rodzimej kultury. Mówi:. Oikofob odrzuca narodową lojalność i definiuje swoje cele i ideały przeciwko narodowi, promując ponadnarodowe instytucje ponad rządami państwowymi. określając swoją polityczną wizję w kategoriach uniwersalnych wartości, które zostały oczyszczone ze wszystkich odniesień do konkretnych przywiązań prawdziwej wspólnoty historycznej. Mamy tu. Współczesnego człowieka ., który obejmuje wszystkie formy technologicznych zabawek, a jednocześnie odrzuca ewoluowane rozwiązania, które utrzymywały społeczeństwo razem przez tysiąclecia. Jak wskazuje Scruton, w ekofobii istnieje głęboki polityczny komponent, ponieważ wiele partii politycznych promuje się, obiecując uwolnienie się od problemów społecznych poprzez przyjęcie uniwersalnych (ale abstrakcyjnych) utopii. W tym samym czasie wymazuje się lokalne tradycje, razem z tym, co łączyło to społeczeństwo. Podstawowym zjawiskiem jest lekceważenie, a nawet nienawiść do własnej kultury, jej artefaktów i praktyk. Ta nienawiść skłania ludzi do odrzucenia tego, co jest tradycyjnie ich własnością, i do objęcia nowych zagranicznych symboli postępu kapitału, jako czegoś lepszego. Architektura jako obraz, działająca w służbie globalnego kapitału, jest teraz obecna na każdym podwórku. Poświęcenie tożsamości dla globalizacji niszczy wartości i przekonania, które ludzie tradycyjnej kultury przetrwali od tysiącleci. Dzisiejsza modna architektura służy kulturze kapitału i konsumpcji . Wartości i przekonania tej kultury leżą u podstaw i kształtują praktykę architektoniczną w USA i coraz częściej na całym świecie. Kraje rozwijające się ryzykują wszystko, co mają. ich tradycyjna sztuka i architektura. w naśladowaniu Zachodu w tym punkcie. Napędzany przez miliardy dolarów w stolicy, proces promowania nowych obcych symboli jest podtrzymywany przez wpływanie na resztę świata, by kupować to, co sprzedaje Zachód. Ponieważ uniwersytety i instytucje kulturalne z Zachodu szukają większego dostępu do niewykorzystanych zasobów innych uprzemysławiających się krajów, przedstawiają pod przykrywką zachodniego dobrobytu zestaw okoliczności, które służą jedynie niszczeniu kultury. Wartości te skutecznie destabilizują tradycyjną cywilizację. Silne interesy handlowe są powiązane z gospodarczym wyzyskiem poprzez narzucanie sobie nawzajem współczesnych architektów na resztę świata. Rządy błędnie wierzą, że robią dobro dla swoich ludzi, wznosząc – prezentację. budynki takie jak muzea znanych międzynarodowych architektów. Zamiast tego wynajmują agentów nietolerancji, torując drogę dla wyginięcia lokalnego dziedzictwa architektonicznego. Młodzi ludzie są narażeni na promocyjne obrazy wzornictwa w szkołach i mediach, a od tego czasu wiedzą, że to właśnie oni powinni ocenić. Są indoktrynowani do nienawiści
[przypisy: asmen zator, fasolki wszystkich smaków allegro, ramki na dyplomy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator fasolki wszystkich smaków allegro ramki na dyplomy