Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zebra.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W stropach płytowo-żebrowych żebra są belkami teowymi równomiernie obciążonymi. Beton w przekrojach teowych prawie nigdy nie jest całkowicie wykorzystany na ściskanie, gdyż wymiary belek przyjmuje się przeważnie z warunku najbardziej ekonomicznego zbrojenia (0,8;1,5%) oraz sztywności, przy czym w przypadku dużych obciążeń o przekroju belki często decyduje dopuszczalna wartość naprężenia głównego. W związku z tym nie należy stosować wysokiej marki betonu; w praktyce najczęściej, podobnie jak w płytach, stosuje się RIV = 140;..170 kG/cm2. Wysokie marki betonu oraz przekroje podwójnie zbrojone na zginanie mogą mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku ograniczonych wymiarów przekroju poprzecznego (względy architektoniczne lub technologiczne). Wysokość żeber ciągłych należy przyjmować nie mniejszą od lila rozpiętości w stropach międzypiętrowych oraz nie mniejszą od 1/20 rozpiętości w stropodachach i w konstrukcjach drugorzędnych. Zwiększenie wysokości żebra przeważnie zmniejsza jego koszt, ponieważ zmniejsza się przekrój stali, a przyrost ciężaru własnego żebra jest niewspółmiernie mały w stosunku do całości obciążeń, Szerokość żebra zaleca się przyjmować równą wielokrotności 5 cm (10, 15, 20 cm), gdyż umożliwia to stosowanie inwentaryzowanych deskowań. Szerokość żebra wynosi zwykle 0,35;0,50 jego wysokości. W przypadku stosowania tzw. belek ukrytych w płycie można przyjmować, że ich szerokość równa się 4krotnej grubości płyty. Zbrojenie żeber powinno być rozmieszczone z zachowaniem wystarczających prześwitów pomiędzy prętami oraz otulenia zbrojenia ochronną warstwą betonu . Grubość otuliny strzemion należy zwiększać do 3 cm i więcej w przypadku, gdy budowla jest specjalnie narażona na pożary (magazyny materiałów łatwopalnych). Należy dążyć do rozmieszczenia prętów zbrojenia w jednym rzędzie; jeżeli to nie jest możliwe ze względu na małą szerokość belki, można stosować zbrojenie w dwóch warstwach, pręty obu rzędów muszą być jednak umieszczone nad sobą, gdyż umożliwia to dokładne zabetonowanie spodu belki. [podobne: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie