Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zbrojenie glówne

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zbrojenie główne rozmieszcza się w przekroju wg zasad podanych w p. 3.2.1.3. W podciągach o wysokości ponad 1,0 m można stosować zbrojenie w trzech rzędach. Przy zbrojeniu umieszczonym więcej niż w dwóch rzędach konieczne jest podwojenie odległości pomiędzy prętami w trzecim i wyższym rzędzie wkładek zbrojeniowych, gdyż w przeciwnym przypadku mogą powstać duże raki. W uzasadnionych przypadkach (masa betonowa ciekła lub półciekła,drobne kruszywo itp.) można nie stosować zwiększonych odległości pomiędzy rzędami prętów. W belkach żelbetowych o znacznej wysokości (h1,0 m) wskutek skurczu betonu mogą powstawać włoskowate rysy przy zastosowaniu wysokich marek betonu i niestarannej jego pielęgnacji. W celu zapobieżenia tym rysom należy przy bocznych powierzchniach belek stosować pręty (/) 10+14 mm rozstawione nie rzadziej niż co 0,50 m na wysokości belek. Pręty te odgrywają jednocześnie rolę prętów montażowych, gdyż wysokie strzemiona są łatwo odkształcalne. Strzemiona stosuje się zwykle zamknięte zarówno na odcinkach momentów dodatnich, jak i ujemnych, przy czym rozstaw strzemion zagęszcza się nie tylko przy podporach, lecz również tuż obok żeber. Celowe jest stosowanie parami prętów ukośnie odgiętych, zwłaszcza przy szerokich podciągach, oraz rozstawianie ich symetrycznie względem osi pionowej. Obliczanie zbrojenia przenoszącego naprężenia główne przebiega następująco: a) przyjmuje się średnicę, rodzaj i rozstaw strzemion na odcinku o przekroczonych naprężeniach i oblicza wartość naprężenia przenoszonego przez strzemiona b) na wykresie naprężeń ścinających odkłada się 20% ich wartości (jest to część naprężeń przenoszona przez pręty podłużne przy należytym zakotwieniu ich na podporze) oraz obliczoną wartość (Js, przeznaczając pozostałą część naprężeń Go = 0,8 (Jg do przeniesienia za pomocą prętów ukośnie odgiętych; c) oblicza się siłę To, którą mają przenieść pręty ukośnie odgięte ze wzoru T o = Go be, gdzie b szerokość podciągu, zaś c odcinek, na którym są przekroczone dopuszczalne naprężenia główne (zazwyczaj odcinek c równa się odległości siły skupionej od podpory); d) mając siłę T o znajduje się niezbędną liczbę n ukośnie odgiętych prętów, po czym rozmieszcza je równomiernie na odcinku przekroczonych dopuszczalnych naprężeń głównych; jeżeli liczba n jest niewystarczająca dla takiego ich usytuowania względem siebie, aby koniec odgięcia każdego z nich pokrywał się z początkiem następnego (najlepiej jest, gdy strefy działania tych prętów zachodzą nawzajem na siebie), konieczne jest zastosowanie dodatkowych prętów ukośnie odgiętych; e) wykres momentów sil wewnętrznych nie powinien się wcinać w wykres maksymalnych momentów zginających. [podobne: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie