Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zastosowanie jednego z powyzszych rozwiazan jest uzaleznione od wzajemnego usytuowania betonowni w stosunku do oddzialu produkcji podstawowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Zastosowanie jednego z powyższych rozwiązań jest uzależnione od wzajemnego usytuowania betonowni w stosunku do oddziału produkcji podstawowej. W pierwszym przypadku produkcja mieszanki betonowej odbywa się zazwyczaj w betonowni zlokalizowanej na przedłużeniu linii produkcyjnej i produkującej mieszankę betonową dla potrzeb określonego oddziału produkcji podstawowej. Ten sposób lokalizacji betonowni pozwala na podjazd zasypników lub rozdzielaczy bezpośrednio pod betoniarkę, a następnie przejazd na stanowisko formowania. Przykładem takiego rozwiązania w kraju (Bzie Zameckie, Żory) mogą być oddziały produkcji podstawowej stropów, płyt ścian wewnętrznych i zewnętrznych w zakładach zakupionych w NRD. Zapełnianie form mieszanką betonową bez jej dodatkowego przeładunku może być również realizowane przez stosowanie różnego typu zasypników samojezdnych lub też zasypników przewożonych różnymi środkami transportu z betonowni do oddziału produkcji p odstawowej. Mogą one być transportowane po poziomie terenu lub ponad terenem. Przy dużych ilościach transportowanej mieszanki betonowej mogą także być stosowane układy przenośników taśmowych, tłoczenie pompowe lub pneumatyczne, przy czym we wszystkich przypadkach mieszanka betonowa dostarczana jest bezpośrednio do form. Przy stosowaniu przeładunku mieszanki betonowej mogą być używane podobne środki transportu, z których mieszanka betonowa jest przeładowywana do rozdzielaczy lub zasypników, nimi zaś dostarczana do miejsca ułożenia w formie. Wybór zasypnika czy rozdzielacza mieszanki betonowej dokonywany jest w zależności od objętości i wymiarów produkowanych elementów przy założeniu, aby urządzenie pozwalało na napełnienie formy i rozłożenie mieszanki na całej jej powierzchni. Niezależnie od powyższego wskazane jest, aby objętość mieszanki betonowej w urządzeniu była nie mniejsza od objętości formowanego wyrobu. Przy niespełnieniu tych warunków napełnianie formy prowadzone etapami powoduje zmniejszenie wydajności pracy, co jest równoznaczne z przedłużeniem czasu pracy na stanowisku formowania i niezależnie od tego obniża, jakość betonowania. [podobne: domy prefabrykowane, hubert to nie imie, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro hubert to nie imie