Izolacja dachu
Just another WordPress site

WSPÓLCZYNNIK NIERÓWNOMIERNOSCI ODPLYWU SCIEKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

WSPÓŁCZYNNIK NIERÓWNOMIERNOŚCI ODPŁYWU ŚCIEKÓW Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, podobnie jak i zapotrzebowanie wody, przebiega nierównomiernie w ciągu doby i w ciągu godziny. Przy obliczaniu przewodów kanalizacyjnych należy zatem uwzględnić powyższe wahania odpływu, wprowadzając współczynniki nierównomiernego odpływu ścieków Kd i . Kg. Ogólny współczynnik nierównomierności odpływu przyjmowany do obliczeń wynosi zatem K=Kd•Kg gdzie: Kd – dobowy współczynnik nierównomierności odpływu ścieków, Kg – godzinowy współczynnik nierównomierności odpływu ścieków. Dla ścieków gospodarczych współczynniki nierównomierności odpływu ścieków, zależne od ilości odprowadzanych ścieków można przyjmować na podstawie normatywu technicznego zapotrzebowania wody MGK z r. 1956. Współczynniki nierównomierności odpływu ścieków przemysłowych przyjmuje się w zależności od specyfiki pracy zakładu. Dane te uzyskać można od technologa zakładu. [podobne: bramy garażowe segmentowe wymiary, służebności gruntowe, oznaczenia na mapie ewidencyjnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe segmentowe wymiary oznaczenia na mapie ewidencyjnej służebności gruntowe