Izolacja dachu
Just another WordPress site

wience stropów gestozebrowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Bardzo często wieńce stropów gęstożebrowych spełniają role nadproży; wówczas zachodzi konieczność miejscowego dozbrojenia na zginanie oraz zmniejszenie rozstawu strzemion do wartości nie mniejszej od 3/4 wysokości wieńca. Wieńców równoległych do kierunku żeber głównych nie stosuje się: wyjątek stanowią przypadki, w których ze względu na jakość podłoża gruntowego konieczne jest poprzeczne usztywnienie budynku. Do stropów gęstożebrowych używa się betonu o markach 140+200 oraz stali o obliczeniowych granicach plastyczności Qr = 2500, 3600 lub 4200 kG/crf. Strop skrzynkowy. Strap skrzynkowy ma wypełnienie niesztywne i nietrwale, wykonane z drewnianych skrzynek. Żebra spoczywają bądź na podciągach, bądź też za pośrednictwem wieńców na nośnej konstrukcji murowej. Stropy te posiadają dużo zalet, najważniejsze z nich to: znaczna akumulacja cieplna, duża izolacyjność akustyczna, znaczna lekkość w porównaniu z innymi typami stropów, a przede wszystkim możność wykonania ich na każdej budowie bez konieczności sprowadzania form, pustaków itp. Stropy skrzynkowe mogą być stosowane, gdy zachodzi konieczność ukrycia rur w suficie, np. przy ogrzewaniu pomieszczeń przez promieniowanie. Do wad tych stropów należy przede wszystkim znaczne zużycie drewna. Dwa rodzaje stropu skrzynkowego. Pierwszy rodzaj posiada płytę podsufitkową o grubości nie przekraczającej 3+4 cm, zbrojoną prętami (/) 4,5 mm co 25 cm. Drugi rodzaj stropu ma podsufitkę drewnianą lub trzcinową, którą wykonuje się równocześnie ze stropem, podwieszając ją do stropu za pomocą wbetonowanych uprzednio drutów lub też przybija się ją do łaty przymocowanej od spodu żebra. Podsufitka drewniana nie jest dobrym podłożem do tynkowania, gdyż deski kurcząc się przy wysychaniu powodują pękanie tynku i dlatego lepiej jest stosować płyty trzcinowe. Gdy podsufitka jest podwieszana po zabetonowaniu stropu, skrzynki drewniane można wyjmować, używając ich jako wypełnienie po kilka razy pod warunkiem użycia środków zmniejszających przyczepność skrzynek do betonu. Wyjmowanie skrzynek jest łatwiejsze również wtedy, gdy w narożach są skosy oraz gdy przekrój żeber zwęża się ku dołowi. Przed betonowaniem skrzynki trzeba silnie zmoczyć, by nie przejmowały od betonu wody potrzebnej do hydratacji cementu. Strop skrzynkowy można projektować przy dużych rozpiętościach (lo> 7,0 m), bądź też przy dużych obciążeniach użytkowych. [hasła pokrewne: służebności gruntowe, drzwi platinum design, asmen zator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator drzwi platinum design służebności gruntowe