Izolacja dachu
Just another WordPress site

Stropy prostokatne krzyzowo zbrojone

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Uwagi ogólne. Gdy wymiary Ix oraz ly płyty prostokątnej, opierającej się na całym obwodzie, niewiele różnią się od siebie, wówczas nie można pominąć wpływu sztywności płyty w kierunku dłuższego boku na jej pracę jako całości, jak to przyjmuje się w jednokierunkowo zbrojonych płytach o znacznych różnicach wymiarów Ix oraz Iy. Na podstawie licznych doświadczeń i dociekań teoretycznych ustalono, że w płytach prostokątnych opartych na całym obwodzie należy uwzględniać dwukierunkowe zginanie wówczas, gdy stosunek długości boków płyty waha się. Płyty oblicza się w założeniu, że ich grubość jest niewielka w porównaniu z pozostałymi wymiarami, a ugięcia ich są nieznaczne w stosunku do grubości. Ponadto przyjmuje się, że środkowa powierzchnia nie ulega wydłużeniom, a normalne do niej przed jej ugięciem pozostają również normalnymi i po ugięciu. W dziedzinie obliczania tego rodzaju płyt wielkie zasługi położył prof. M. T. Huber, podając s posoby obliczania płyt ortotropowych o różnych współczynnikach sprężystości w kierunkach osi x i y. Równanie całkuje się zależnie od kształtu płyt, ich wymiarów oraz obciążenia. Ponieważ różnorodność schematów płyt, z którymi najczęściej spotyka się konstruktor, jest niewielka, a korzystanie z powyższego ogólnego wzoru na odkształconą środkową powierzchnię płyty jest uciążliwe, podano tu praktyczne sposoby obliczeń płyt najbardziej typowych. W budownictwie miejskim najczęściej spotyka się płyty prostokątne dwukierunkowo zginane obciążone w sposób ciągły równomierny; rzadziej płyty pozostające pod obciążeniem ciągłym trójkątnym (przy występowaniu parcia gruntu lub hydrostatycznego), które omówiono w t. XIII Budownictwa Betonowego. [więcej w: domy prefabrykowane, blaty kuchenne konglomerat, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro