Izolacja dachu
Just another WordPress site

Strop TK.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Strop TK składa się z prefabrykowanych elementów w postaci łupin lub pustaków oraz z wykonanych na mokro żeber wraz z betonem pachwinowym i cienką warstwą betonu na elemencie prefabrykowanym. Zaletą stropów TK jest możność stosowania ich przy rozpiętości do 12 m (przy pustakach typu B40). Mogą one opierać się nie tylko na ścianach murowanych z zastosowaniem wieńca, lecz również na ryglach ram, stanowiąc dla nich należyte usztywnienie w kierunku równoległym do żeber stropu. Stropy te mogą być stosowane z powodzeniem w budownictwie przemysłowym, gdyż mogą przenosić znaczne obciążenia użytkowe wynoszące nawet 500 kG/m2 i więcej, a także znaczne obciążenia skupione. Stropy wykonuje się na deskowaniach ażurowych, zużywających mniej drewna i wymagających mniej skomplikowanych robót ciesielskich aniżeli stropy płytowo-żebrowe. Łupiny i pustaki stropu TK wykonywane są w zakładach prefabrykacji z betonu żwirowego marki 250 lub też z gruzo betonu marki 170, przy czym rozróżnia się trzy zasadnicze typy tych prefabrykatów: C, D i B; nomenklatura typów łupin (C) i pustaków (D i B) wynika z podobieństwa tych prefabrykatów do ustawionych poziome odpowiednich dużych liter alfabetu. Łupiny C stosowane są przeważnie w stropodachach nad pomieszczeniami, w których względy architektoniczne lub sanitarne (np. magazyny produktów spożywczych) nie mają znaczenia. Stosowanie podwieszanych podsufitek jest tu kłopotliwe i pracochłonne. Grubość żebra w świetle łupiny powinna wynosić co najmniej 4 cm. Zebra zbrojone są zazwyczaj (w przęśle i na podporze) dwoma prętami ze stali gładkiej lub żebrowanej. Pręty nad podporami uzyskuje się przez odgięcie z przyległych przęseł (w odległości ok. 1/5 rozpiętości od podpory) po jednym z prętów przęsłowych. Przy znacznych obciążeniach lub też dużych rozpiętościach zachodzi konieczność stosowania dodatkowych dwuramiennych strzemion (/J 6 mm mają cych za zadanie przeniesienie naprężeń ścinających. [podobne: służebności gruntowe, drzwi platinum design, asmen zator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator drzwi platinum design służebności gruntowe