Izolacja dachu
Just another WordPress site

Strop Akermana.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Strop Akermana jest stropem gęstożebrowym z zastosowaniem pustaków ceramicznych . Pustaki są wypełnieniem, nadają kształt żeberkom żelbetowym oraz stanowią dobre podłoże dla wyprawy sufitowej. W niektórych krajach pustaki posiadają bardzo starannie wykonaną dolną powierzchnię, stanowiącą fakturę sufitu. Pustaki Akermana mają długość 25 cm i powinny być układane w przyległych pasmach z przesunięciem wynoszącym 12,5 cm. Wysokość stropu można zwiększyć układając na płask na pustakach cegłę dziurawkę. Płyta stropu może mieć grubość 3+6 cm, zależnie od wielkości i rodzaju obciążenia użytkowego; dla stropodachów (gdzie obciążenie użytkowe jest niewielkie) ekonomiczna jest dolna granica tej grubości, natomiast w stropach silnie obciążonych, zwłaszcza siłami skupionymi, należy stosować płytę grubszą. Wobec doświadczalnego stwierdzenia (na podstawie obciążeń próbnych) dużych wartości współczynników pewności stropów Akermana (jak się okazuje pustaki w dużym stopniu biorą udział w pracy stropu) w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych momenty zginające mogą być zmniejszone o 15%. Redukcja momentów zginających nie dotyczy stropodachów. Strzemiona przyjmuje się o średnicy nie większej niż 6 mm w liczbie 3 szt. na 1 m żebra; rozstaw zagęszcza się tylko przy podporach, jeżeli jest to konieczne ze względu na ścinanie. Przy niewielkich obciążeniach użytkowych (stropodachy, stropy budynków mieszkalnych itp.) i przy starannym wykonaniu można w przęśle dawać strzemiona tylko w strefach podporowych na długości 1/5 l od podpory. W przypadku obciążeń dynamicznych strzemiona są konieczne w odległościach nie przekraczających 33 cm. Jeżeli zachodzi konieczność usunięcia pustaków przy podporze, wówczas wyjmujemy nie więcej niż 2 pustaki w każdym żebrze. Ze względu na możliwość w praktyce niezbyt dokładnego zabetonowania żeberka, pomimo że przekrój jego obliczeniowo jest wystarczający dla przeniesienia momentów ujemnych (w założeniu stropu jako belki ciągłej), bardziej celowe jest obliczanie stropów Akermana jako częściowo zamocowanych (nie zaś ciągłych); eliminuje to równi eż w wielu przypadkach konieczność poszerzenia żeberek. [patrz też: służebności gruntowe, drzwi platinum design, asmen zator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator drzwi platinum design służebności gruntowe