Izolacja dachu
Just another WordPress site

Srednice zbrojenia glównego

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Średnice zbrojenia głównego należy przyjmować możliwie małe, przez co zwiększa się przyczepność betonu do stali i umożliwia kolejne odginanie prętów dla przeniesienia naprężeń głównych. Co najmniej dwa pręty (nie mniej niż 1/3 przekroju zbrojenia przęsłowego) powinny być doprowadzone do podpory i wpuszczone poza jej krawędź na odległość nie mniejszą niż 15 średnic. Zbyt małe średnice także są niepożądane, gdyż wkładki wówczas łatwo odkształcają się podczas betonowania (minimalna średnica wynosi 8 mm), a ponadto zwiększa się pracochłonność robót zbrojarskich. Średnica strzemion lis jest zależna od średnicy Bg prętów głównych żebra; przeważnie przyjmuje się 6 mm 6s 1/4 6g. Strzemiona otwarte mogą być stosowane tylko w przekrojach pojedynczo zbrojonych pracujących wyłącznie na momenty dodatnie. We wszystkich innych przypadkach należy stosować strzemiona zamknięte. Końce strzemion zaopatruje się w haki o długości 8B. W przypadku gdy strzemiona stanowią również zbrojenie przeciwko skręcaniu, wówczas nie tylko końce ich zaopatruje się w haki lecz ponadto łączy z zastosowaniem zakładu o długości 30B. Bardzo pożądane jest, aby złącza strzemion pracujących przy przenoszeniu głównych naprężeń od skręcania były kolejno umieszczane w różnych narożach belek. Rozstaw strzemion nie powinien przekraczać 3/4 wysokości belki oraz 50 cm i nie powinien być mniejszy niż 8 cm. W belkach podwójnie zbrojonych rozstaw strzemion powinien być nie rzadszy niż co 156 (gdzie 6 zastępcza średnica prętów zbrojenia ściskanego) w celu zabezpieczenia przed wyboczeniem prętów strefy ściskanej. Przy belkach o znacznej szerokości należy stosować strzemiona czteroramienne. W belkach wolno podpartych pręty zbrojenia głównego powinny być przedłużone o odcinek c nie mniejszy od 511, natomiast w miejscach połączenia belki ze słupami konieczne jest wpuszczenie dolnych prętów na co najmniej 156. [patrz też: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie