Izolacja dachu
Just another WordPress site

Srednica pretów rozdzielczych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Średnica prętów rozdzielczych wynosi (/)?=: 4,5 mm. Przy działaniu sił skupionych rozstaw prętów rozdzielczych nie powinien przekraczać 33 cm (3 pręty na 1 m), zaś przekrój ich powinien wynosić co najmniej 25010 przekroju zbrojenia głównego. Przy obciążeniu równomiernie rozłożonym (magazyny itp.) przekrój prętów rozdzielczych można zmniejszyć do 15010 przekroju wkładek zasadniczych. Średnice i rozstawy rozdzielczych prętów stosowane w płytach budynków mieszkalnych w zależności od średnicy i rozstawu zbrojenia głównego. Pręty rozdzielcze umieszcza się na całej długości zbrojenia głównego oraz w jego załamaniach i narożach. W pobliżu pośrednich podpór płyt ciągłych daje się zbrojenie rozdzielcze również przy dolnych prętach, ale o nieco większym rozstawie niż w strefie rozciąganej (do 33 cm). Pręty rozdzielcze nie mają haków. Łączy się je na zakład o długości 30 cm bez wiązania drutem. Jeżeli pracujące zbrojenie płyty przechodzi równolegle do podciągu, stosuje się dodatkowe pręty zapewniające współdziałanie płyty z podciągiem. Przekrój tych prętów (na jeden metr podciągu) przyjmuje się równy co najmniej l/S przekroju zbrojenia głównego przypadającego na jeden metr płyty; najmniejsza ilość zbrojenia na jeden metr wynosi 8 C/J 6 mm. Zbrojenie to powinno wchodzić w sąsiednie przęsła płyty :ąa d ugość nie mniejszą od 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty w celu przeniesienia momentów zginających, które powstają w płycie wskutek monolitycznego połączenia jej z podciągiem. W przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia można nie umieszczać prętów głównych w pasach płyty przylegających do podciągu o szerokości równej ok. 0,1 teoretycznej rozpiętości płyty. Płyty wolnopodparte pracują wyłącznie na dodatnie momenty zginające, mogą więc mieć tylko zbrojenie dolne; jeżeli jednak istnieje obawa, że swobodny obrót płyty na podporach będzie utrudniony i mogą pojawić się tam momenty ujemne, konieczne jest stosowanie odgięć ku górze. Momenty ujemne na podporach płyt jednoprzęsłowych są na ogół nieduże (nawet, gdy łączą się monolitycznie), dlatego też najczęściej wystarcza odgięcie 1/S+1/2 wkładek pracujących na moment dodatni. [hasła pokrewne: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie