Izolacja dachu
Just another WordPress site

Przy kanalizacji centralnej ogólnosplawnej

Posted in Uncategorized  by admin
February 14th, 2018

Przy kanalizacji centralnej ogólnospławnej, przy której tymi samymi kanałami ulicznymi odprowadza się jednocześnie ścieki i wody opadowe, przepisy szczegółowe omawiają sposoby odprowadzania wód deszczowych z dachów, powierzchni działek czy podwórzy do kanałów ulicznych. Przy kanalizacji rozdzielczej do sieci kanałów ulicznych prowadzących ścieki gospodarczo-bytowe można odprowadzać tylko ścieki gospodarczo-bytowe. Ścieki pochodzące z wód deszczowych (opadowe) prowadzi się osobnymi kanałami deszczowymi lub rowami otwartymi. W tym ostatnim przypadku należy zbadać sytuację, zanim poweźmie się decyzję, dokąd wody opadowe będą z terenu działki odprowadzane. Jeśli budynek lub obiekt kanalizowany znajduje się w miejscu, gdzie o prowadzenie ścieków do centralnej, miejskiej kanalizacji jest niemożliwe, np. z powodu jej braku należy zaprojektować miejscowe urządzenia oczyszczające ścieki. [podobne: deska tarasowa, Płyty z piaskowca, płyty betonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa płyty betonowe Płyty z piaskowca