Izolacja dachu
Just another WordPress site

Przekroje pionowe sieci wodociagowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Przekroje pionowe sieci wodociągowej powinny przedstawiać rozwinięcia wszystkich tras przewodów wodociągowych budynku (bloku). Do sporządzenia powyższych przekrojów należy uprzednio obliczyć: rzędną osi ulicznego przewodu wodociągowego, rzędne terenu, po których biegną wszystkie przewody poza budynkami (na połączeniu domowym – zwykle rzędna terenu ponad osią ulicznego przewodu i rzędna terenu tuż przy budynku; na przewodach podwórzowych wystarczy ustalenie rzędnych terenu co 30 m oraz w miejscach charakterystycznych trasy przewodu, jak: zmiany kierunków, miejsce odgałęzień od przewodu podwórzowego do innych budynków itd. ). rzędne kondygnacji wszystkich budynków na danej działce: rzędne spodu piwnic, parteru, wszystkich pięter, poddasza i dachu: Przekroje pionowe (rozwinięcia tras) wykonuje się w podziałce poziomej l : 100 (przewody podwórzowe l : 100 lub l : 250) i podziałce pionowej l : 100. [więcej w: olx opoczno, lakier do betonu, nowoczesne małe domy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lakier do betonu nowoczesne małe domy olx opoczno