Izolacja dachu
Just another WordPress site

Przekrój pustaków

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Dla zapewnienia należytej współpracy sąsiednich żeberek przy przenoszeniu obciążeń skupionych, zwłaszcza przy znacznych rozpiętościach, stosuje się poprzeczne żebra usztywniające (rozdzielcze) o szerokości b 8 cm i wysokości równej grubości konstrukcyjnej stropu. Zebra usztywniające należy zbroić stosując dołem i górą co najmniej 1 C/J 10 mm przy rozpiętościach do 7,0 m i conajmniej 1 C/J 12 mm przy rozpiętościach ponad 7,0 m . Łączny przekrój zbrojenia żebra usztywniającego nie powinien być mniejszy od przekroju nośnych wkładek żebra stropowego. Zbrojenie żeber usztywniających powinno być powiązane strzemionami C/J 4,5 m, rozstawionymi nie rzadziej niż co 30 cm. Przekrój pustaków może być wliczany do przekroju pracującego przy zachowaniu następujących warunków: a) mijankowego umieszczenia pustaków w sąsiednich szeregach z zastosowaniem w stykach zaprawy murarskiej z cementu 250 (przy rozpiętościach do 6 m można pustaki dostawiać na sucho), b) intensywnego nawilżenia pustaków wodą przed betonowaniem, c) zastosowania masy betonowej o konsystencji plastycznej lub półciekłej z kruszywem nie zawierającym ziaren o średnicy większej niż 20 mm, przy czym konieczne jest dobre zagęszczenie betonu. Przy ustalaniu przekroju obliczeniowego żeber pracujących na dodatnie momenty należy: a) poza przypadkiem zastosowania łupin C układanych na sucho przyjmować przekrój teowy o szerokości strefy ściskanej równej osiowemu rozstawowi żeber i o zastępczej grubości płyty wynoszącej t = 5 cm (bez nadbetonu), b) w przypadku łupin C układanych na sucho przyjmować szerokość obliczeniową strefy ściskanej równą b = 0,5 a+15, gdzie a osiowy rozstaw żeber. Pomimo że dopuszcza się uwzględnienie współpracy na momenty ujemne dolnej płyty stropu w przypadku układania łupin D na zaprawie cementowej, należy przyjmować tu szerokość obliczeniową żebra równą sumarycznej grubości żeberka wykonanego na mokro oraz grubości ścianek łupin lub pustaków (3 cm) tj. bo = 4+ 23 = 10 cm. Szerokość ta jest zazwyczaj wystarczająca dla przeniesienia momentów częściowego zamocowania, natomiast w przypadku znacznych obciążeń (budownictwo przemysłowe) i dużych rozpiętości konieczne jest poszerzenie żebra często takie, aby naprężenie na ścinanie równało się dopuszczalnemu. Stropy TK oblicza się przeważnie jako wolnopodparte lub też częściowo zamocowane, przyjmując markę betonu równą średniej arytmetycznej marek betonu pustaka i nadbetonu; nadbeton powinien być tej samej marki, jaka została przewidziana dla podciągów lub rygli stanowiących podpory stropu. [hasła pokrewne: służebności gruntowe, drzwi platinum design, asmen zator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator drzwi platinum design służebności gruntowe