Izolacja dachu
Just another WordPress site

projektowanie ciaglych plyt zelbetowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przy projektowaniu ciągłych płyt żelbetowych należy mieć na uwadze następujące okoliczności i w miarę potrzeby stosować następujące wytyczne konstrukcyjne: a. Momenty zginające w skrajnych przęsłach płyt o jednakowej rozpiętości przęseł są większe aniżeli w przęsłach pośrednich, dlatego w przypadkach, gdy chodzi o uproszczenie robót zbrojarskich i uzyskanie jednakowych przekrojów wkładek we wszystkich przęsłach, celowe jest zmniejszenie rozpiętości przęseł skrajnych. b. W stropach żebrowo-płytowych płyta jest zwykle wieloprzęsłowa, a rozpiętości przęseł są jednakowe lub prawie jednakowe. Dlatego też przeważnie otrzymuje się różne przekroje zbrojenia w przęsłach i na podporach. Bardzo często nie można wykorzystać przekroju wkładek oraz uzyskać jednakowego rozstawu prętów w różnych przęsłach i na różnych podporach. W takich przypadkach zbrojenie w przęsłach pośrednich i na podporach pośrednich należy wykorzystać maksymalnie, dając regularny układ wkładek. Można to niejednokrotnie łatwo osiągnąć stosując dwie średnice zbrojenia. Natomiast zbrojenie przęseł skrajnych i sąsiadujących z nimi (drugich) podpór można łatwo dostosować do zbrojenia przęseł i podpór pośrednich, przyjmując pewien nieznaczny nadmiar przekroju zbrojenia. Ten nadmiar stali umożliwi skonstruowanie zbrojenia o przejrzystym układzie i łatwym montażu. c. Najbardziej celowe jest stosowanie prętów, które kolejno przechodzą ze strefy rozciąganej w przęśle do strefy rozciąganej nad podporą. Dopuszczalne jest również stosowanie nad podporą dodatkowych prętów prostych, pożądane jest jednak, aby wchodziły one w strefę ściskaną. d. Wkładki ciągłe biegnące w przęsłach i na podporach nie powinny być zbyt długie, gdyż przy wciąganiu na deskowanie (zwłaszcza wysoko położone) mogą one ulegać znacznym zniekształceniom. e. W przypadku szerokich podpór należy zbrojenie płyty przy podporach pośrednich przyjmować jak dla belki obustronnie zamocowanej, zaś na drugiej podporze jak dla belki jednostronnie zamocowanej, natomiast momenty przęsłowe (dodatnie) w przęsłach pośrednich należy przyjąć Mmax = + i6 ql2, zaś w przęsłach skrajnych przy braku zamocowania na skrajnej podporze Mmax = 12 q i przy zamocowaniu max 16q rys. . f. Beton płyt zginanych jest przeważnie niewyzyskany na ściskanie, dlatego też niecelowe jest stosowanie w zwykłych budowlach marki betonu ponad 170. [patrz też: hubert to nie imie, blacha tytanowo cynkowa cena, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne blacha tytanowo cynkowa cena hubert to nie imie