Izolacja dachu
Just another WordPress site

Prawidłowa twardość narzędzia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Prawidłowa twardość narzędzia jest jednym z najważniejszych wskaźników jakości piły taśmowej. Ostrze powinno mieć strukturę martenzytyczną o twardości minimum 60 HRC, jednak tylko na odcinku co najwyżej 2/3 swej wysokości. Poniżej powinna znajdować się już warstwa przejściowa, tak aby wrąb międzyostrzowy wykazywał twardość w granicach 30+35 HRC. Eksploatowana piła ulega w czasie pracy ustawicznym naprężeniom złożonym i większa twardość we wrębie międzyostrzowym doprowadziłaby do nieuchronnego zniszczenia piły. Ostrza powinny być ponadto zahartowane po obu stronach piły na jednakowej wysokości. Niektóre piły taśmowe mają jednak taką samą twardość, najczęściej 30+35 HRC na całej szerokości. Piła taśmowa podczas pracy narażona jest na złożone obciążenia dynamiczne i cieplne, pracuje więc w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Poprawnie dobrana podziałka i szerokość, właściwy posuw i prędkość są nieodzownym warunkiem zadowalających wyników pracy piły. Piła taśmowa nawinięta jest na dwóch dużych kołach przecinarki i przy nawijaniu oraz odwijaniu podlega jednostronnie zmiennym naprężeniom zginającym, wywołanym naciskiem przedmiotu na piłę od strony ostrzy. Występują więc tutaj złożone zginające naprężenia zmęczeniowe, tym niebezpieczniejsze, że narzędzie ma na jednym obrzeżu ostrza, stanowiące naturalne karby, których wpływ na wytrzymałość zmęczeniową rośnie ze wzrostem wytrzymałości materiału na rozciąganie. Piła, naciągnięta na dwu kołach przecinarki, poddawana jest ponadto naprężeniom rozciągającym, a grzbiet siły narażony jest na nacisk i tarcie podczas przecinania, spowodowane przez elementy prowadzące. Niezależnie od zmiennych naprężeń, występują w pracującej pile taśmowej drgania, przejawiające się w trzech kierunkach: 1) ruchu roboczego, a więc w kierunku ruchu piły, występują okresowe opóźnienia i przyspieszenia, spowodowane wejściem i wyjściem poszczególnych ostrzy w materiał obrabiany, 2) ruchu posuwowego — spowodowane naciskiem; siła R obciążająca poszczególne ostrza, wynosi: gdzie: P — całkowita siła nacisku w kierunku posuwu, — ilość równocześnie pracujących ostrzy piły, ponieważ przy każdym nowo wchodzącym w materiał ostrzu i każdym wychodzącym wartość z ulega zmianie, zmienia się również wartość R i to tym bardziej, im wielkość z jest mniejsza; [patrz też: ramki na dyplomy,  cegła kratówka, zsp kliniska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cegła kratówka ramki na dyplomy zsp kliniska