Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Siły skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W kierunku poprzecznym występują drgania, spowodowane rozgięciem ostrzy. Siły skrawania działają na poszczególne ostrza wygięte od osi brzeszczotu piły, mają one więc tendencję do przesuwania narzędzia raz w jedną, raz w drugą stronę. Drgania te nie są duże, można je jednak zauważyć dość łatwo po śladach pozostawionych na powierzchni cięcia. Z naprężeń cieplnych należy wyszczególnić naprężenia powstające w wyniku większego, niż w części środkowej piły, nagrzewania sie ostrzy.i grzbietu oraz naprężenia powstałe na skutek hartowania ostrzy. b. Przecinarki taśmowe Jak dotąd, budowano niewiele przecinarek taśmowych, przeznaczonych specjalnie do przecinania tworzyw sztucznych. Wykorzystuje sie do tego celu z reguły obrabiarki do przecinania metali i drewna. Przecinarki taśmowe, specjalnie konstruowane do przecinania tworzyw sztucznych, mogą być pionowe lub poziome. Przecinarki taśmowe pionowe mogą być z kolei dwukołowe, trójkołowe i czterokołowe. Podstawową zaletą przecinarek trój- i czterokołowych jest możliwość przecinania dużych płaskich przedmiotów. Największe przedmioty przecina się na przecinarkach czterokołowych. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim do obcinania brzegów lub przecinania płyt z tworzyw porowatych. Długość tych płyt może się mieścić w granicach 2 000+3 000 mm. Przecinarki taśmowe poziome służą do przecinania przede wszystkim grubych płyt na płyty cieńsze, o grubości od I mm wzwyż. Przecinarki do metali nie zapewniają dostatecznej prędkości skrawania, natomiast przecinarki do drewna mają większe, niż zalecane dla tworzyw sztucznych, prędkości skrawania. Spośród przecinarek taśmowych do drewna zastosowanie do przecinania tworzyw sztucznych znalazły tzw. taśmówki stolarskie. Przystosowanie tych obrabiarek do przecinania tworzyw sztucznych ogranicza się najczęściej do zmiany narzędzia i zainstalowania wyciągu, jeśli obrabiarka go nie miała. W celu przystosowania przecinarek taśmowych do metali do przecinania tworzyw sztucznych, należy z reguły poddać je podobnym zabiegom, mając dodatkowo na uwadze wymianę silnika, wykorzystywanego przy przecinaniu metali, na silnik o mniejszej mocy. [przypisy: podłogi drewniane,deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Siły skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Bardzo ważny jest dobór podziałki ostrzy. Obowiązuje tu ta sama zasada, co w przypadku przecinania piłą tarczową — co najmniej dwa ostrza piły powinny jednocześnie skrawać, z tym że należy dobierać raczej większe podziałki, o ile sztywność układu obrabiarka-narzędzie-przedmiot na to pozwala. Według niektórych autorów; przy dużych prędkościach skrawania, stosowanych w przypadku przecinania tworzyw sztucznych, są dopuszczalne odstępstwa od tej zasady. Przecinanie ścierne Przecinanie materiałów ściernicami o grubości w zakresie 0,25+6 mm nazywa się umownie przecinaniem ściernym. Do zalet tego rodzaju przecinania należą przede wszystkim: — możliwość przecinania tworzyw trudnoskrawalnych, krótki czas przecinania, — bardzo mały odpad materiału przecinanego, co jest szczególnie ważne dla drogich materiałów importowanych, — stosunkowo płytko sięgające zmiany strukturalne materiału przecinanego w miejscu przecinania, — duża dokładność przecinania, — gładka powierzchnia przecięcia, prosta konstrukcja i obsługa przecinarki. Do wad przecinania ściernego zalicza się: duże zużycie ściernic — dość duży pobór mocy dotyczy tylko ściernic elastycznych, — powstawanie podczas przecinania nieprzyjemnych efektów ubocznych a to: pyłu i woni, zwłaszcza podczas stosowania ściernic o spoiwie gumowym. Przecinanie ścierne może odbywać się ściernicami elastycznymi lub nieelastycznymi. Sciernice nieelastyczne mogą być tarczowe lub taśmowe, natomiast Ściernice elastyczne — tylko tarczowe. Sciernice elastyczne. Ściernice elastyczne do przecinania określają następujące cechy: 1) rodzaj ścierniwa (materiału ziarn), 2) rodzaj spoiwa, 3) struktura, 4) ziarnistość, 5) twardość, 6) kształt i rozmiar. Scierniwo to najczęściej elektrorund lub karborund oraz diament. Spoiwo elastyczne to spoiwo gumowe lub spoiwo na bazie żywic syntetycznych. W kraju wytwarza się ściernice na bazie żywicy fenolowoformaldehydowej (fenolowej). Przyjęto bliżej określać ściernice elastyczne od nazwy spoiwa. Rozróżnia sie więc ściernice gumowe i fenolowe (niesłusznie nazywane bekelitowymi). Ze względu na wymaganą dużą elastyczność i wytrzymałość spoiwa oraz odporność na uderzenia, przy bardzo małych grubościach ściernic, spoiwo ceramiczne nie znalazło w nich zupełnie zastosowania. [więcej w: podłogi drewniane,deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries