Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Wadą spoiw elastycznych jest to, że nie są one odporne na wysokie temperatury. W procesie skrawania, wskutek powstającego ciepła skrawania, może nastąpić rozkład spoiwa. Ściernice elastyczne, pracujące przy prędkościach skrawania większych niż 60 m/sek, wykonuje się na ogół jako wzmacniane przekładkami z odpowiedniej tkaniny. Przekładki takie podnoszą wytrzymałość mechaniczną ściernicy, pozwalając na przecinanie z prędkościami 80 m/sek, a nawet 100 m/sek. Niektórzy wytwórcy stosują specjalne napełniacze, mające również na celu polepszenie własności mechanicznych ściernic. Struktura ściernicy, pracującej ze znaczną prędkością, nie ma zasadniczego znaczenia. Zazwyczaj stosuje się struktury 4+5 lub nawet bardziej zwarte. Ziarnistość dobiera się w zależności od rodzaju materiału przecinanego i grubości ściernicy. Sciernice bardzo cienkie muszą być wykonane z ziarna drobnego, przy czym w skrajnym przypadku grubość ściernicy musi być większa od trzykrotnego wymiaru charakterystycznego ziarna. Określony wpływ na dobór ziarnistości ściernicy ma również rodzaj spoiwa, Twardość ściernicy stanowi jedną z ważniejszych jej cech. Sciernica zbyt miękka zużywa się bardzo szybko, podrażając tym samym operację przecinania. Stosując ściernice zbyt twardą, powiększa się pobór mocy, część bowiem energii tracona jest na tarcie stępionych, a nie wykruszonych ziarn ściernych. Na powierzchni tworzywa pojawiają się wtedy barwy nalotowe, przypalenia lub zamazania, wskazujące na nadmierny wzrost temperatury. Kształt i rozmiar ściernic elastycznych do przecinania określa norma PN-56/M-95153. Są to Ściernice tarczowe, oznaczone symbolem NSAd. Norma określa średnice zewnętrzne, średnicę otworu i grubości ściernic dla zakresu średnic zewnętrznych D = 50+400 mm. Najczęściej stosowane są ściernice o średnicach D 200+400 mm, mają one grubość od 1+4 mm. Minimalne średnice zewnętrzne ściernic używanych do przecinania Są w pewnym zakresie zależne od kształtu przekrojów przecinanych przedmiotów. Tak więc podczas przecinania prętów, minimalna średnica zewnętrzna ściernicy powinna być równa lub większa od siedmiokrotnej średnicy przecinanego pręta. Podczas przecinania rur, średnica ściernicy musi być większa od pięciokrotnej średnicy zewnętrznej rury. [hasła pokrewne: deska tarasowa, deski elewacyjne, ocieplenie poddasza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Spoiwa elastyczne

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Do tej grupy zalicza się przede wszystkim ściernice diamentowe. Ściernice diamentowe do przecinania mogą być tarczowe i taśmowe. Jedne i drugie określają następujące cechy: 1) rodzaj, ziarn, 2) rodzaj spoiwa, 3) koncentracja ziarn, 4) ziarnistość, 5) budowa wieńca ściernego, 6) kształt i rozmiar. Spoiwo jest zawsze metalowe. Najczęściej stosuje się spoiwo brązowe i niklowe. Sciernice o spoiwie brązowym otrzymuje się przez prasowanie i spiekanie w temperaturze ok. 800 0 mieszaniny proszków brązu i diamentu na obrzeżu metalowego korpusu. Ściernice o spoiwie niklowym otrzymuje się przez galwaniczne osadzanie niklu wokół ziaren diamentu, wprasowanych w metalowy korpus. Budowa wieńca ściernego może być różna. Do przecinania tworzyw sztucznych stosuje się ściernice. Sciernice raczej nie są stosowane, ze względu na małą trwałość — następuje w nich łatwe wykruszanie ziarn. Kształt i rozmiar ściernic diamentowych do przecinania określa norma PN-64/M-59343. Są to ściernice tarczowe, oznaczone symbolem NSPd. Norma określa Średnice zewnętrzne (50+250 mm), grubość wieńca. Sciernice diamentowe taśmowe nie są jeszcze w Polsce stosowane, dotychczas używane są tylko za granicą. Przekroje ściernic diamentowych tarczowych do przecinania o wieńcu jednolitym. Korpus ściernic tarczowych wykonywany jest z miękkiej blachy stalowej i zabezpieczony przed korozją najczęściej warstewką miedzi. c. Przecinarki ścierne Przecinarki ścierne budowane są w bardzo szerokim zakresie typorozmiarów i z reguły mają dość prostą budowę. [podobne: deska tarasowa, deski elewacyjne, ocieplenie poddasza ]

Comments Off

« Previous Entries