Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Srednica pretów rozdzielczych

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Średnica prętów rozdzielczych wynosi (/)?=: 4,5 mm. Przy działaniu sił skupionych rozstaw prętów rozdzielczych nie powinien przekraczać 33 cm (3 pręty na 1 m), zaś przekrój ich powinien wynosić co najmniej 25010 przekroju zbrojenia głównego. Przy obciążeniu równomiernie rozłożonym (magazyny itp.) przekrój prętów rozdzielczych można zmniejszyć do 15010 przekroju wkładek zasadniczych. Średnice i rozstawy rozdzielczych prętów stosowane w płytach budynków mieszkalnych w zależności od średnicy i rozstawu zbrojenia głównego. Pręty rozdzielcze umieszcza się na całej długości zbrojenia głównego oraz w jego załamaniach i narożach. W pobliżu pośrednich podpór płyt ciągłych daje się zbrojenie rozdzielcze również przy dolnych prętach, ale o nieco większym rozstawie niż w strefie rozciąganej (do 33 cm). Pręty rozdzielcze nie mają haków. Łączy się je na zakład o długości 30 cm bez wiązania drutem. Jeżeli pracujące zbrojenie płyty przechodzi równolegle do podciągu, stosuje się dodatkowe pręty zapewniające współdziałanie płyty z podciągiem. Przekrój tych prętów (na jeden metr podciągu) przyjmuje się równy co najmniej l/S przekroju zbrojenia głównego przypadającego na jeden metr płyty; najmniejsza ilość zbrojenia na jeden metr wynosi 8 C/J 6 mm. Zbrojenie to powinno wchodzić w sąsiednie przęsła płyty :ąa d ugość nie mniejszą od 1/4 obliczeniowej rozpiętości płyty w celu przeniesienia momentów zginających, które powstają w płycie wskutek monolitycznego połączenia jej z podciągiem. W przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia można nie umieszczać prętów głównych w pasach płyty przylegających do podciągu o szerokości równej ok. 0,1 teoretycznej rozpiętości płyty. Płyty wolnopodparte pracują wyłącznie na dodatnie momenty zginające, mogą więc mieć tylko zbrojenie dolne; jeżeli jednak istnieje obawa, że swobodny obrót płyty na podporach będzie utrudniony i mogą pojawić się tam momenty ujemne, konieczne jest stosowanie odgięć ku górze. Momenty ujemne na podporach płyt jednoprzęsłowych są na ogół nieduże (nawet, gdy łączą się monolitycznie), dlatego też najczęściej wystarcza odgięcie 1/S+1/2 wkładek pracujących na moment dodatni. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Tynki elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

Srednica pretów rozdzielczych

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Przy obliczaniu zbrojenia na podporze niekiedy przyjmuje się moment zginający na osi podpory i wysokość konstrukcyjną płyty jak w przęśle. Sposób ten nie jest ścisły i powoduje zwiększenie zbrojenia na podporach, gdyż nie uwzględnia w tym miejscu wysokości konstrukcyjnej wynikającej z ukrytego skosu 1 : 3. Niezależnie od obliczenia przekroju zbrojenia płyty na osi podpory konieczne jest sprawdzenie przekroju wkładek na końcu skosu, gdyż bardzo często moment zginający maleje wolniej niż ramię sił wewnętrznych. W przypadku gdy p> 2 g lub również w przypadku gdy lmin < 0,8 lmax, konieczne jest obliczanie momentów zginających płyt jako belek ciągłych opartych przegubowo na podporach. Przekrój zbrojenia na moment ujemny w przęśle należy przyjmować znacznie większy aniżeli to wynika z wartości Mmin (w połowie rozpiętości przęsła), gdyż moment ujemny wzrasta coraz szybciej w miarę zbliżania się do podpór, dlatego też, praktycznie rzecz biorąc, należy w połowie rozpiętości przęsła (w przypadku p > 2 g) stosować zbrojenie na moment. W przypadku znacznej ,różnicy w rozpiętościach poszczególnych przęseł lub też znacznej różnicy obciążeń poszczególnych przęseł o jednakowych rozpiętościach, w jednym z przęseł może występować wyłącznie moment ujemny. Przy tego rodzaju układzie oraz w przypadku gdy + M1118X < 24 należy stosować zbrojenie na moment dodatni jak dla przęsła obustronnie zamocowanego (+M = 214 qp). Zalecenie to wynika z faktu, e przy obliczaniu momentów zginających nie uwzględniamy sztywności żeber na skręcanie i wpływu oddziaływań sąsiednich przęseł na dane przęsła. [patrz też: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Tynki elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries