Izolacja dachu
Just another WordPress site

plyty w budownictwie przemyslowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W płytach przeważnie nie ma potrzeby sprawdzania naprężeń ścinających. Wyjątek stanowią płyty w budownictwie przemysłowym i specjalnym o bardzo dużym obciążeniu (zwłaszcza silami skupionymi) i malej rozpiętości. Wówczas grubość płyty należy wyznaczyć z warunku, aby naprężenia główne nie przekraczały wartości dopuszczalnej od = Rr. Grubość i zbrojenie płyty żelbetowej obciążonej dużymi silami skupionymi należy przyjmować nie tylko z warunku na zginanie, ale i na ścinanie, uwzględniając rozkład sił skupionych działających na poszczególne pasma płyty. Płyty wspornikowe i przewieszone, które pracują na momenty ujemne, zbroi się tylko w rozciąganej strefie przekroju, stosując stopniowo pręty coraz krótsze w miarę zwiększania się momentów zginających. Pręty te należy odginać, a końce ich doprowadzać do strefy ściskanej, która zapewnia należyte zakotwienie zbrojenia. Zakotwienie prętów na podporze płyty przewieszonej nie jest trudne, gdyż stanowią one przedłużenie prętów sąsiedniego przęsła. Kształt prętów i ich zasięg w górnej części przęsła płyty jest zależny od wielkości momentu podporowego oraz rozpiętości, obciążenia i związanej z nimi wartości i znaku momentu w przęśle sąsiadującym ze wspornikiem. Niezależnie od obliczenia naprężeń w miejscu utwierdzenia wspornika należy sprawdzić jego stateczność, przyjmując za oś obrotu krawędź przecięcia się dolnej powierzchni wspornika z murem oraz współczynnik pewności s = 1,5. W przypadku obciążenia wspornika siłą skupioną w odległości z od przekroju utwierdzenia przyjmuje się, że siła ta rozkłada się na pasmo o szerokości b = CI +2 kI +0,8 z 1,5 z. Płyty ciągłe są zwykle sztywno połączone z żebrami (belkami), które stawiają pewien opór przeciwko obrotom ulegając skręcaniu. Jeżeli obciążenie użytkowe nie przekracza dwukrotnej wartości obciążenia stałego (p 2 g) oraz , jeżeli rozpiętości poszczególnych przęseł płyty ciągłej są równe lub nieznacznie się różnią między sobą (lmiII = 0,8 lm8x), momenty zginające można obliczać w uproszczony sposób ze wzoru M = q m (34) w którym: l przeciętna rozpiętość przęsła, tj. l = 0,5 (l/118X + lmin), m współczynnik zależny od miejsca występowania momentu. [więcej w: domy prefabrykowane, blaty kuchenne konglomerat, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro