Izolacja dachu
Just another WordPress site

obciazenie uzytkowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Jeżeli obciążenie użytkowe p < 800 kG/m2, wówczas można nie obliczać na zginanie górnej płyty międzyżebrowej, z wyjątkiem płyty stropów skrzynkowych. Gdyby obliczeniowo zbrojenie górnej płyty nie było potrzebne (rozciąganie przenosi sam beton), należy przyjmować C/J 6 co 25 cm. Zbrojenia tego można nie stosować, gdy na płycie międzyżebrowej znajdują się ścianki działowe ustawione prostopadle do kierunku żeber oraz gdy p :800 kG/m2. Przy większych rozpiętościach stropów wykazujących stosunkowo znaczne ugięcia, istnieje obawa tzw. klawiszowania żeber przy obciążeniu poszczególnych pasm stropu. Aby temu . zjawisku zapobiec, należy stropy usztywniać poprzecznymi żebrami rozdzielczymi. Maksymalne rozpiętości stropów grupy pierwszej (w świetle między podporami), powyżej których należy wprowadzać żebra rozdzielcze, a także maksymalne odstępy między tymi żebrami. Jeżeli płyta górna jest żelbetowa i w najcieńszym miejscu ma grubość równą co najmniej 1/10 osiowego rozstawu żeber, nie mniejszą jednak niż 3 cm, wówczas usztywnienie żebrami rozdzielczymi jest zbędne. Żebra rozdzielcze należy zbroić tak górą jak i dołem, a łączny przekrój zbrojenia powinien wynosić nie mniej niż przekrój rozciąganego zbrojenia jednego głównego żebra stropu. Żebra wieloprzęsłowych stropów gęstożebrowych można obliczać bądź jako belki ciągłe, bądź też jako belki częściowo zamocowane na podporach. Przy małej szerokości strefy ściskanej żeber, obliczanych jako belki ciągłe, mogą powstać trudności w przejęciu momentów ujemnych. Wówczas z części stropu przy podporze należy usunąć pustaki wypełniające i zabetonować go na całej wysokości. Może się okazać, że wystarczy usunąć tylko co drugi pustak. Oparcie stropów gęstożebrowych na ścianie wykonuje się za pośrednictwem wieńca podparawego. Wieniec powinien być zbrojony prętami podłużnymi dołem i górą po 2 (/) 12 mm. Przy niewielkich rozpiętościach stropu alba przy małej długości budynku oraz dobrych warunkach gruntowych zbrojenie podłużne można zmniejszyć da 4 (/) 10 mm. Jako strzemiona przyjmuje się (/) 6 mm CO33 cm. [przypisy: służebności gruntowe, drzwi platinum design, asmen zator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator drzwi platinum design służebności gruntowe