Izolacja dachu
Just another WordPress site

Współczynniki nośności

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Współczynniki nośności są zależne od szerokości, zagłębienia fundamentu i spójności podłoża oraz nachylenia b, rb c rhe rce — współczynniki redukcyjne wynikające z niepokrywania się mimośrodu rzeczywistego e z mimośrodem optymalnym eM oraz uwzględnienia efektywnej szerokości podstawy fundamentu ; Ponieważ e jest wielkością algebraiczną, należy we wzorze  przyjmować: znak + , jeżeli e < ełl. Wzór podaje prawidłowe rozwiązanie odnoszące się do fundamentów ścian oporowych. Dla innych przypadków można ten nieco uprościć, uwzględniając szerokość efektywną b i b” odpowiadającą optymalnemu mimośrodowi. Wielkości b i b” określone są wzorami. Nośność podłoża pod fundamentami prostokątnymi i kwadratowymi można określić posługując się wzorami na nośność pod lawami i stosując współczynniki poprawkowe uwzględniające kształt fundamentu. Nośność graniczna pod fundamentami zwartymi (fundamenty prostokątne, kwadratowe) jest większa niż pod wydłużonymi (ławowymi). Według przepisów niemieckich DIN 4017 wpływ ten uwzględniają współczynniki poprawkowe vc, i Vb, przez które należy pomnożyć odpowiednie człony wzoru na nośność podłoża pod fundamentami ławowymi. Wartości te zawierają się między 1,0 a 1,3 dla v, i Vh oraz między 0,7 a 1,0 dla i odnoszą się do członu uwzględniającego wpływ spójności vc, zagłębienia Vh i szerokości Vb fundamentu. Nośność podłoża pod fundamentami posadowionymi na zboczu. Fundament pasmowy może być posadowiony na krawędzi zbocza, w pewnej odległości od kra wędzi zbocza i na pochyłości zbocza. W każdym z tym przypadków nośność podłoża jest mniejsza niż dla fundamentów posadowionych na podłożu poziomym. Rozpatrywane zbocze jest spoiste i jednorodne oraz charakteryzuje się kątem tarcia wewnętrznego O(r), spójnością c(r) i ciężarem objętościowym Obciążenie działające na fundament jest mimośrodowe (mimośród e), ukośne (nachylenie b) lub pionowe. Kąt nachylenia zbocza wynosi p. [podobne: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ile kosztuje malowanie ścian pod lasem