Izolacja dachu
Just another WordPress site

Nośność podłoża dla fundamentu posadowionego na krawędzi zbocza

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Nośność podłoża dla fundamentu posadowionego na krawędzi zbocza określa wzór, gdzie: Nw, Nh3c, — bezwymiarowe współczynniki nośności wyrażające wpływ podstawy fundamentu b, zagłębienia t i spójności, rbe rhe i rce — współczynniki wg wzorów, długość fundamentu. Współczynnik NI,P podają nomogramy. Współczynnik Nega wyznaczyć można ze wzoru —1 ctg. Fundamenty. Dla wyznaczenia nośności granicznej fundamentów posadowionych w odległości d od krawędzi zbocza należy stosować wzór, z tym że współczynnik N b 100 należy dodatkowo pomnożyć przez —(1 —tb3) , gdzie: — współczynnik redukcyjny wyrażający stosunek nośności Qb3 — nośność Qb0 dla d = 0, a Qb0 nośność dla podłoża poziomego) wg nomogramu, do — długość strefy wyparcia w poziomie naziomu dla terenu poziomego. Nośność graniczną nachylonego spoistego podłoża obciążonego fundamentem o zagłębieniu t, posadowionym na pochyłości zbocza i poddanym działaniu siły ukośnej mimośrodowej, określa wzór — wg nomogramów. Przedstawione obliczenia nośności podłoża pod fundamentami posadowionymi na zboczu nie obejmują sprawdzenia stateczności układu fundament—zbocze, które wymaga sprawdzenia według zasad obliczenia stateczności skarp. Dla fundamentów kwadratowych i prostokątnych można stosować wzór mnożąc każdy z jego członów przez odpowiednie współczynniki v. Wymiarowanie i konstrukcja stóp. Stopy obciążone mimośrodowo mają najczęściej prostokątny kształt rzutu poziomego, wydłużony w kierunku działania momentu zginającego, Wlaściwe wymiary stopy a i b dobiera się drogą próby, przyjmując je tak, aby naciski pod krawędziami nie przekraczały wartości obciążeń jednostkowych podłoża qtn. Dla ułatwienia można posługiwać się sposobem podanym w, polegającym na: — ustaleniu stosunku wymiarów boków m = alb, — określeniu charakterystyki stopy 1 OOOe2 qf1i R [hasła pokrewne: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie,ile kosztuje malowanie ścian, pod lasem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: darmowe kartki swiateczne boze narodzenie ile kosztuje malowanie ścian pod lasem