Izolacja dachu
Just another WordPress site

Skrawanie ostrzami z węglików spiekanych

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Należy zauważyć, że podczas skrawania ostrzami z węglików spiekanych w temperaturze powyżej 700 c c zachodzi w powietrzu atmosferycznym utlenianie się węglików wolframu. Powstałe tlenki wolframu bardzo łatwo są ścierane przez materiał obrabiany z ostrza narzędzia. Trwałość ostrza T lub godzinowa prędkość skrawania jest głównym wskaźnikiem skrawalności, szczególnie w przypadkach obróbki zgrubnej. Ogólnie biorąc, metody określania trwałości ostrza w przypadku obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych są takie same, jak w przypadkach skrawania metali. Trzeba jednak zawsze mieć na uwadze specyficzne cechy obróbki skrawaniem tworzyw. Wykonując badania trwałości ostrza, zaleca się stosować metodę naturalnego zużycia. Wykazuje ona w odniesieniu do badań skrawalności tworzyw sztucznych następujące zalety: 1) Metoda ta jest najdokładniejsza. Ma to duże znaczenie, gdyż sv przypadku badania trwałości ostrzy narzędzi skrawających tworzywa sztuczne należy spodziewać się dużych rozrzutów pomiarów, co w połączeniu ze stosowaniem metod mniej dokładnych może poważnie wpływać na wartość otrzymywanych wyników. Badanie wykonuje się z reguły na przedmiotach co do kształtu i rozmiarów równych przedmiotom obrabianym w skali przemysłowej. Nie zaleca się wykonywać badania na przedmiotach specjalnie przygotowanych, gdyż podczas przygotowywania mogą ulec zmianie ich własności, szczególnie konstytucyjne i strukturalne. Opory skrawania Opory i siły, powstające podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, są znacznie mniejsze niż podczas obróbki metali, są natomiast porównywalne z występującymi podczas obróbki drewna. Pomiary, których wyniki przedstawiono w literaturze, wykazują, że podczas toczenia fenolowego laminatu tkaninowego właściwy opór skrawania ks jest kilkanaście razy mniejszy, niż podczas toczenia stali w tych samych warunkach. Metody badania sił i oporów skrawania Są takie same jak w przypadkach skrawania metali. Te ostatnie opisane są w literaturze. Chropowatość powierzchni. W praktyce produkcyjnej przyjmuje się chropowatość powierzchni za czynnik najbardziej reprezentatywny dla określania stanu nierówności obrabianej powierzchni. [patrz też: itamati, nowoczesne małe domy, remondis olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: itamati nowoczesne małe domy remondis olsztyn