Izolacja dachu
Just another WordPress site

Metody badania chropowatości powierzchni tworzyw sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Metody badania chropowatości powierzchni tworzyw sztucznych, obrobionych różnymi sposobami obróbki skrawaniem, są takie same, jak opisane w dostępnej literaturze metody badania chropowatości metali. Metody pomiaru chropowatości powierzchni można podzielić na stykowe i bezstykowe (np. optyczne). W przypadku stosowania metod stykowych, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy końcówka miernicza przyrządu, stykając sie podczas pomiaru z powierzchnią tworzywa, nie zarysowuje jej, gdyż tworzywa sztuczne są materiałami na ogół miękkimi. W celu upewnienia się, czy zarysowanie nie następuje, należy zastosować jeden z dwu sposobów: 1) W tym samym miejscu wykonuje się kilka (zazwyczaj dwa lub trzy) pomiarów. Jeżeli odczytanie wskazań nie różni się wzajemnie w sposób wyraźny, można przyjąć to za dowód niezarysowania powierzchni. Profilogramy, wykonane w tym samym miejscu na powierzchni powstałej podczas toczenia fenolowego laminatu drzewnego poprzeczno-włóknistego, sporządzone na profilografometrze „Taylor—Hobson” (wygląd zarysów jest dowodem, że zarysowanie powierzchni nie następuje). Miejsce pomiaru zaznacza się w odpowiedni sposób, a następnie na mikroskopie stereoskopowym z bocznym oświetleniem szuka się ewentualnego zarysowania. Należy zaznaczyć, że powstające zarysowanie jest tak małe, że jest prawie niedostrzegalne okiem nieuzbrojonym. W przypadku określania chropowatości powierzchni tworzyw przezroczystych, metody optyczne nie znajdują zastosowania, z uwagi na przenikanie promieni świetlnych przez badane tworzywo sztuczne. Warstwa wierzchnia. Ogół czynników, określających stan warstwy wierzchniej przedmiotów z tworzyw sztucznych, obrobionych sposobami obróbki skrawaniem. Jak dotychczas, wykonano bardzo mało badań dotyczących określania stanu warstwy wierzchniej przedmiotów z tworzyw sztucznych. Należy przypuszczać, że metody badań będą takie same, jak w przypadku przedmiotów metalowych, z uwzględnieniem cech specyficznych dla tworzyw sztucznych. [patrz też: itamati, nowoczesne małe domy, remondis olsztyn ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: itamati nowoczesne małe domy remondis olsztyn