Izolacja dachu
Just another WordPress site

Tarcie między stopą a gruntem

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli tarcie między stopą a gruntem nie zapewnia przeniesienia sił poziomych, można postąpić w następujący sposób: a) przenieść siłę poziomą przez ścięcie gruntu kształtując stopę, b) przenieść siłę poziomą H przez odpór gruntu; wymaga to większego zagłębienia fundamentu i dopuszczenia jego poziomego przesunięcia do wywołania odporu oraz zapewnienia, że w sąsiedztwie fundamentu nie będą wykonywane żadne wykopy, c) nachylić spód stopy tak, aby wypadkowa obciążeń R tworzyła z podstawą stopy w przybliżeniu kąt prosty lub zaprojektować fundament schodkowo; ostatni układ jest uzasadniony tylko w skale. Warunek równowagi sił pionowych obejmuje: — wyznaczenie rozkładu nacisków pod stopą fundamentową, — wyznaczenie nośności podłoża pod fundamentami, która sprowadza się do wyznaczenia normowych obciążeń jednostkowych podłoża, — sprawdzenie osiadań podłoża pod fundamentami. Stopy obciążone mimośrodowo wymiaruje się dla każdej strony słupa oddzielnie, ponieważ z każdej strony może wystąpić inny wysięg stopy poza obrys słupa, a ponadto rozkład nacisków pod stopą może być różny w dwu kierunkach. Do wymiarowania stopy przyjmuje sie średnią wartość nacisków występujących na krawędzi stopy i pod krawędzią słupa, przy najniekorzystniejszym położeniu wypadkowej. Przykład konstrukcji stopy żelbetowej obciążonej mimośrodowo. Zbrojenie w kierunku dłuższego boku wynika z obliczeń według poprzednio podanych wzorów; w kierunku krótszego boku, wobec nachylenia płaszczyzn bocznych, nie jest ono potrzebne. Dano je ze względów montażowych. W przypadku gdy wypadkowa obciążeń znajdowałaby się poza rdzeniem podstawy fundamentu, część podstawy byłaby odrywana od gruntu, a przez to zginana od ciężaru własnego i gruntu na niej spoczywającego. Stopę należy w takim przypadku przeliczyć na zginanie od podanego wyżej obciążenia i dodatkowo zazbroić — zbrojenie linią przerywaną. Specjalne typy fundamentów stopowych. Stopy slupów prefabrykowanych Przykład stopy słupów prefabrykowanych. Stopę taką kształtuje się w ten sposób, że wykonuje się w górnej jej części wgłębienie, służące do umieszczenia słupa. W stopach pod słupy prefabrykowane występuje większa możliwość przebicia stopy przez słup. [patrz też: domy prefabrykowane, blaty kuchenne konglomerat, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat domy prefabrykowane fasolki wszystkich smaków allegro