Izolacja dachu
Just another WordPress site

Wypadkowa obciążeń

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wypadkowa obciążeń przechodzi przez obszar V będący rdzeniem przekroju; cala podstawa stopy jest ściskana; maksymalne naciski określa wówczas wzór. Stóp o działaniu wypadkowej nie należy projektować. Również stopy  dopuszczalne są tylko wówczas, gdy ich środek ciężkości leży w obszarze ściskanym. Dla układu płaskiego (ey = 0) zagadnienie obliczeniowego rozkładu nacisków pod stopą fundamentową znacznie się upraszcza i sprowadza się do następujących przypadków: 1. Wypadkowa obciążeń działa mimośrodowo na podstawę, nie wychodzi jednak z rdzenia podstawy (ex b/6, gdzie b jest szerokością podstawy stopy). Maksymalny i minimalny nacisk pod stopą można obliczyć ze wzoru. Obliczeniowy rozkład naprężeń pod stopą w układzie płaskim. Wypadkowa obciążeń trafia w punkt rdzenia podstawy. Wykres nacisków pod stopą jest trójkątny, określony wzorami 02 = 0. ba. Wypadkowa obciążeń położona jest poza rdzeniem; wobec braku spójności między podstawą fundamentu a gruntem część podstawy położonej po przeciwnej stronie wypadkowej obciążenia wyłącza się z pracy. Otrzymuje się trójkątny rozkład nacisków określony ogólnym wzorem quar gdzie: v — odległość osi obojętnej podstawy od krawędzi lub naroża, w którym występują maksymalne naciski, So — moment statyczny pola powierzchni strefy ściskanej podstawy fundamentu względem osi obojętnej. Dla stopy prostokątnej, przy istnieniu mimośrodu działającego w płaszczyźnie rysunku, wzór upraszcza się do postaci q max — 3xb gdzie c — odległość punktu przyłożenia wypadkowej od bliższej krawędzi podstawy fundamentu. Przedstawione tu maksymalne naciski krawędziowe są wielkościami obliczeniowymi. Rzeczywiste naciski krawędziowe będą nieco mniejsze, a maksymalne naciski rzeczywiste wystąpią w pewnym oddaleniu od krawędzi stopy. W każdym z podanych tu przypadków musi być spełniony warunek: qo<qrn, R gdzie: qo ba qfn normowe obciążenie jednostkowe podłoża. Wartość nacisków skrajnych pod stopą fundamentową obciążoną mimośrodowo można odpowiednio zmieniać przez dobór mimośrodu osi słupa w stosunku do środka ciężkości podstawy słupa. [patrz też: brico depot torun, lakier do betonu, malutek kalisz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe segmentowe wymiary lakier do betonu malutek kalisz