Izolacja dachu
Just another WordPress site

Do kanalów publicznych nie wolno odprowadzac

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Do kanałów publicznych nie wolno odprowadzać: – osadu twardego, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych stałych, – stałych odpadów gospodarstwa. domowego, jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, wata, pierze itp. , – stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego mogłyby uszkadzać kanały lub działać szkodliwie na ich trwałość albo czynić niebezpieczną ich obsługę, – substancji wybuchowych lub łatwopalnych, jak: benzyna, eter, alkohol itp. , – ścieków ze szpitali i zakładów dla zakaźnie chorych ludzi i zwierząt (bez uprzedniej dezynfekcji), – ścieków o temperaturze ponad 40°C lub zawierających kwasy lub zasady oraz innych ścieków, których spuszczanie do kanałów mogłoby pośrednio spowodować uszkodzenie przewodu bądź też zagrażać zdrowiu i życiu obsługi kanałowej, bez uprzedniego odpowiedniego unieszkodliwienia przez ochłodzenie albo zastosowanie innego odpowiednio właściwego sposobu, ścieków z fabryk, zakładów przemysłowych itp. , które ze względu na ich jakość mogłyby oddziaływać szkodliwie na urządzenia kanalizacji publicznej bez uprzedniego ich unieszkodliwienia. [hasła pokrewne: brico depot torun, malutek kalisz, blacha tytanowo cynkowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena bramy garażowe segmentowe wymiary malutek kalisz