Izolacja dachu
Just another WordPress site

Ciezar scianek dzialowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Ciężar ścianek działowych uwzględnia się w obliczeniach wg zasad podanych w 3.1.3. Niekiedy przy umieszczeniu ścianek nad żebrami podwyższa się żebra o 3 cm, aby przy ustawieniu ścianki obciążyć właściwe uwidocznione w ten sposób żebro. Jeżeli przekrój żebra obciążonego ścianą nie jest wystarczający dla przeniesienia naprężeń przy zginaniu lub ścinających, można je poszerzyć przez rozsunięcie pustaków albo zwiększyć jego wysokość w dół lub też w górę. Przy mniejszym ciężarze ściany pogrubia się płytę stropu o 3 cm i stosuje zbrojenie rozdzielcze, rozkładające obciążenie ścianki na szerokość trzech żeber, przy czym współpracę ich uwzględnia się jak przy obciążeniu stropu ściankami działowymi. Zebrastrop Akermana wymiaruje się w przęśle na momenty dodatnie przeważnie jako belki o przekroju pozornie teowym (x < t), wysokości łącznej z płytą i szerokości górnej strefy ściskanej b = 31 cm, dolnej natomiast b = 7 cm. Jako przekrój pozornie teowy wymiaruje się również żebra pod ściankami działowymi, z wyjątkiem żebra podwyższonego. Do ułatwienia projektowania stropów Akermana o ciągłym obciążeniu równomiernym może służyć nomogram , umożliwiający określenie średnicy wkładek w żeberkach dla ciągłego obciążenia równomiernego przy pustakach o wysokości 15, 18 i 20 cm, grubości płyty nadbetonu 5 cm, markach betonu RlV = 140 i RlV = 170 kG/cm2, granicy plastyczności stali Qr = 2500 kG/cm2. Potrzebne są następujące dane: obciążenie stropu w kG/m2 lub żeberka w kG/m oraz schemat statyczny i rozpiętość teoretyczna stropu. Z pionowej kolumny obciążeń, odpowiadającej przyjętemu schematowi statycznemu stropu, należy wyprowadzić poziomą prostą do przecięcia się z prostą danej rozpiętości; następnie z punktu przecięcia się należy poprowadzić prostą pionową: dla podpory w górę, dla przęsła w dół. Tam zaś w poziomej rubryce odpowiedniego pustaka dla przyjętej marki betonu odczytujemy średnice zbrojenia, przy czym górnej połowie każdej rubryki zbrojenia odpowiada marka betonu 140, a dolnej połowie marka 170. Wartości pośrednie przy odczytach obciążeń i rozpiętości należy interpolować. [więcej w: służebności gruntowe, drzwi platinum design, asmen zator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmen zator drzwi platinum design służebności gruntowe