Izolacja dachu
Just another WordPress site

CENTRALNE USUWANIE SCIEKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Kanalizacja której zadaniem jest odprowadzanie najkrótszą drogą, w sposób jak najtańszy, wszystkich ścieków poza budynek, blok, osiedle czy miasto i unieszkodliwić je, musi zatem odpowiadać następującym warunkom: – przewody kanalizacyjne powinny być układane ze spadkiem dla umożliwienia grawitacyjnego odpływu ścieków, przy czym przepompowania ścieków należy, o ile możności, unikać, – długość przewodów kanalizacyjnych powinna być jak najkrótsza, ze względu na wysoki koszt budowy przewodów, – odprowadzanie ścieków powinno odbywać się w sposób gwarantujący zachowanie warunków sanitarnych (przewody układane pod ziemią, przewietrzane, zamknięcia hydrauliczne na wprowadzeniu ścieków do kanalizacji), – ścieki przed odprowadzeniem do odbiorników (rzek, stawów, strumieni), jak również do ziemi, powinny być tak oczyszczone, aby nie powodowały zanieczyszczenia odbiornika. [patrz też: wyłączniki nadprądowe, blacha tytanowo cynkowa cena, głębokość posadowienia fundamentów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena głębokość posadowienia fundamentów wyłączniki nadprądowe